Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, Bråk och sannolikhet v12-v18

Skapad 2018-03-20 17:18 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 6 – 9 Matematik
Under denna period kommer du att få tillfälle att jobba självständigt och tillsammans med andra i ämnet matematik. Du kommer att få samtala mattematik och få vara med om diskussioner om hur du och andra tänker mattematik. Du kommer att få genomgångar av din lärare men även ha tillgång till genomgångar på classroom i så kallat flippat klassrum. Muntligt prov och uppgiftsinlämningar på classroom. Bedömning av dessa kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på samtliga aspekter för det stoff vi arbetat med. se nedan

Innehåll

Beskrivning

Efter detta arbetsområde kommer du vara bättre på att:

Åk:6 vad bråkdelen av det hela betyder6 vad bråkform och blandad form är6 beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är67 se samband mellan bråk, decimaltal och procent67 beräkna hur mycket en viss procent av någonting är67 Förklara vad som menas med sannolikhet.67Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa67 beräkna hur mycket bråkdelen av någonting är addera och subtrahera bråkgöra beräkningar med bråk och decimaltal inom vikt och volym78 jämföra storleken av bråk78 växla mellan bråkform, blandad form och decimalform78 förlänga och förkorta bråk8 växla mellan bråk, decimaltal och procent8 storleksordna bråk8 göra enkla beräkningar med tal i bråkform89 beräkna sannolikheten 89 göra beräkningar när sannolikheten är känd  89 beräkna hur mycket en viss procent av någonting är89 göra beräkningar när procenttalet är känt9 skilja på procent och procentenheter9 veta vad promille betyder 9 utföra enkla beräkningar med promille 

Arbetsgång

Du jobbar i din egen takt utifrån överenskommet med mattelärare, mentor och elev.
Vissa hinner bara grundkurs, andra bara grön kurs.
En del börjar med Diagnosen och går direkt på "Röd kurs" och tar sig ännu längre.
Några behöver mycket färdighetsträning och får extra stenciler att öva extra på.

JOBBA LITE VARJE DAG I VECKAN, en bra regel är att jobba minst EN SIDA varje dag.
 
Det viktiga är att förstå det man gör och försöka vara delaktig i så många moment som möjligt.

 

Uppstart:

Ni som jobbar i häfte - hämta hos Josefina

 

Ma7

formula7 - kap4 senare kap5

 

Ma8

formula8 - kap2

 

Ma9

formula9 - sid 224-233 senare kap2

Prio9 - börja i formula9 - sid 224-233, sedan prio sid 200-204

Bryggan - kap3

 

Under denna period kommer vi även att fortsätter med - Multiplikationstest

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: