👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden och ljus

Skapad 2018-03-20 17:58 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Fysik Teknik
Vi arbetar med rymden, ljus och ett teknikprojekt.

Innehåll

Planeringen är indelad i tre delar:

1. Rymden

2. Ljus

3. Teknikprojektet "Äggutmaningen"

Vi kommer att lära och arbeta på flera olika sätt:

 • Arbeta med olika begrepp/nyckelord
 • Läsa texter
 • Skriva texter
 • Källkritik
 • Genomgångar
 • Titta på filmer
 • Genomföra laborationer
 • Dokumentera laborationer i text och bild 

Uppgifter

 • Uppgift 3 - Ljusets färger

 • Uppgift 3 - Ljusets färger

 • Äggutmaningen v. 22

 • Äggutmaningen v. 23

 • Äggutmaningen v 21

 • Äggutmaningen v. 21

 • Äggutmaningen v. 22

 • Äggutmaningen v. 22

 • Äggutmaningen v. 23

 • Uppgift 4 - Upptäckare

 • Uppgift 4 - Upptäckare

 • Uppgift 2 - Ljus i vatten

 • Uppgift 2 . Ljus i vatten

 • Uppgift 1 - dag/natt, månader, år och årstider

 • Uppgift 2 - Ljus i vatten

 • Uppgift 3

 • Uppgift 4 - Upptäckare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Rymden och ljus

På väg att uppnå nivå 1
Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp/nyckelord (uppgift 1: dag/natt, månader, år och årstider samt läxförhör)
Saknas/behöver utvecklas
Beskriver något/några av begreppen år, månad, dygn, dag, natt och årstider.
Utvecklade beskrivningar av alla begreppen år, månad, dygn, dag, natt och årstider.
Rubriker (uppgift 2 och 3: lab.rapport - ljus)
Saknas
Har med några av rubrikerna enligt laborationsmallen.
Har med alla rubriker enligt laborationsmallen.
Hypotes (uppgift 2 och 3: lab.rapport - ljus)
Saknas
Har med en hypotes men motiverar den inte.
Har en hypotes som motiveras.
Dokumentera (uppgift 2 och 3: lab.rapport - ljus)
Saknas
Dokumenterar resultaten i text eller bild.
Dokumenterar resultaten i text och bild.
Jämförelse (uppgift 2 och 3: lab.rapport - ljus)
Saknas
Jämför sina resultat.
Jämför sina resultat och resonerar kring likheter och skillnader.
Förbättringsåtgärder (uppgift 2 och 3: lab.rapport - ljus)
Saknas
Har med förbättringsåtgärder.
Har med förbättringsåtgärder som leder till ett ännu bättre resultat.
Källkritik (uppgift 4: Upptäckare)
Resonera kring källornas tillförlitlighet.
Saknas/behöver utvecklas
Enkla resonemang, har med minst ett argument.
Utvecklade resonemang, har med flera argument och beskriver dem utvecklat.
Text (uppgift 4. Upptäckare)
Använder informationen i källorna för att skapa en egen text om en upptäckare.
Saknas/behöver utvecklas
Använder nyckelord och skriver en enkel text med egna ord.
Använder nyckelord och skriver en utvecklad text med egna ord.

Fy Tk
Äggutmaningen

På väg att uppnå nivå 1
Nivå 1 Godtagbara kunskaper
Nivå 2 Mer än godtagbara kunskaper
Konstruktion
Saknas/behöver utvecklas
Byggt en konstruktion.
Byggt en konstruktion samt utvecklat och förbättrat konstruktionen.
Dokumentera
Saknas/behöver utvecklas
Enkla dokumentationer med skiss, bilder och texter där del av arbetsprocessen dokumenterats.
Utvecklade dokumentationer med skiss, bilder och texter där hela arbetsprocessen dokumenterats.