Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder och människans påverkan

Skapad 2018-03-20 18:56 i Hamburgsundskolan Tanum
Inom arbetsområdet kommer eleverna få lära sig jordens väder, hur det bildas olika värder, olika väderfenomen och extremväder.Eleverna kommer också att lära sig vad klimatförändringar är och hur människan är med och påverkar detta. Eleverna kommer också att göra ett arbete kringvandrande dom kan göra för att leva hållbart.
Grundskola 7 Fysik Kemi
Under ca 3 veckors tid kommer eleverna i klass 7 arbeta med vad väder är, olika väderfenomen, klimatförändringar och människans påverkan.

Innehåll

Väder - Väderfenomen - Meteriologi & väderprognos är första delen som står på schemat inom detta arbetsområdet. Andra delen i arbetsområdet kommer att handla om klimatförändringar, vad det beror på och vad man som människa kan göra för att bidra till en hållbar utveckling på våran jord 🌍

 

Hur kommer undervisningen att gå till? 

Vi kommer att se filmer, diskutera och experimentera. Vi kommer också läsa och möta artiklar som handlar om väder och klimatförändringar. 

Vi kommer att diskutera olika begrepp och dilemman med den personen som eleven sitter med i klassrummet.

Vi kommer bland annat att göra ett prov som handlar om metrologiska begrepp. 

Vi kommer att skriva en liten uppsats om klimatförändringar (vad klimatförändringar beror på och vad man som människa kan göra för att bidra till en hållbar värld att leva i).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: