Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påsken en del av våra traditioner

Skapad 2018-03-20 19:57 i LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
"I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv-värden. traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa" (Lpfö 2010, s.7). På vår förskola uppmärksammar vi påsken, alla avdelningar på olika sätt. Återkommande samtalar vi om påskens traditioner och påskpysslar.

Innehåll

Påsk

Samtal, skapande och teknik

Syfte och mål

Syfte -  Att uppmärksamma påsken tillsammans med barnen

Mål - Att årligen föra vidare det kulurarv som påsken står för, och prata om varför vi firar påsk tillsammans med barnen.

Att pyssla och göra påskpyssel med barnen hör till våra traditioner på förskolan. Barnen görs uppmärksamma på olika skapandetekniker.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som tillsammans:

Reflekterar över påskens innehåll

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som på deltar i skapandeverksamheter

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

Förberedelser . Vilket material behövs?

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: