Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klaviaturinstrument, grunderna

Skapad 2018-03-20 20:31 i Hannaskolan Grundskolor
Beskriver de olika klaviaturinstrument som finns. Vi lär oss grunderna i pianospel.
Grundskola 2 Musik
Vi spelar piano.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Spela melodier på piano
 • Kunna spela några ackord på piano
 • Kunna namnge tonerna i C-durskalan.
 • Lära dig vilka olika klaviaturinstrument som finns

Arbetssätt

Vi börjar med att prata om de olika klaviaturinstrument som finns, piano, orgel, dragspel, synth, flygel, cembalo. Vi använder oss av de fyra synthstationerna i klassrummet och i en mindre grupp om tre personer får du möjlighet att spela mycket själv. Du spelar i den lilla gruppen men vi gör också övningar där alla medverkar, t.ex att spela melodier tillsammans, hålla en rytm och kompa varandra.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att i gruppen och inför läraren visa att du tagit till dig och lärt dig de utsatta målen. Ingen bedömning kommer att ske i skriftlig form utan bedömningen sker löpande under lektionerna Alla kommer att få möjlighet att visa upp sina färdigheter. Bedömning sker också utifrån hur delaktig och engagerad du varit på lektionerna. Det är inte resultatet eller om du har en stor talang som kommer att bedömas i första hand.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Baskunskaper

När du nått målen i en högre nivå måste även målen i de tidigare nivåerna vara uppfyllda.

Nivå 1
Nivå 2
Pianospel
Du kan namnge minst tre stycken klaviaturinstrument, t.ex. piano, orgel, dragspel, synth, cembalo, flygel. Du kan spela en melodi på piano.
Du har en bra känsla för rytm och kan spela flera melodier på piano. Du kan också spela några olika ackord på piano.
Deltagande
Jag deltar aktivt på lektionerna
Jag är mycket aktiv på lektionerna. Jag uppmuntrar och stöttar mina klasskompisar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: