Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP/Samhällskunskap repetitionskurs

Skapad 2018-03-21 08:37 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Repetitionskurs inför NP i samhällskunskap
Grundskola 9 SO (år 1-3) Samhällskunskap
Inför NP i samhällskunskap (SO) har jag, förutom läroboken, satt ihop ett repetitionsmaterial som förhoppningsvis ska täcka det mesta. En del i provet kan inte läsas på i förväg, men genom att ha en hyfsat god allmänbildning och ett visst grundläggande mått av ämneskunskaper bör man kunna lösa uppgifterna ändå.

Innehåll

Kursplanen i samhällskunskap är indelad i fem områden (se nedan). De flesta av dessa har vi gått igenom under de här tre åren, men det skadar inte att repetera lite. Förutom läroboken och häftet med sammanfattningar, frågor och begrepp har jag här försökt samla ihop annat användbart material.

Titta på syftesformuleringarna (i slutet av planeringen) för att se vad som efterfrågas förutom goda faktakunskaper. Varje delområde har sitt specifika innehåll, men allt hör ihop så man kan egentligen inte säga att "Individer och gemenskaper" är en egen kategori eftersom dessa påverkas av t ex "beslutsfattande och politiska idéer" osv. Du måste kunna röra dig mellan dessa områden och förstå hur allt hänger ihop.

Du bestämmer själv i vilken utsträckning du vill använda materialet samt hur mycket tid du vill lägga på att repetera. Jag sätter bara betyg...

 

Individer och gemenskaper 
Allt från ungdomar till immigration. Här ryms befolkningsfrågor, välfärdsstrukturer, immigration förr och nu samt ungdomsfrågor av olika slag. Det handlar om frågor på individnivå, dvs enskilda personers situation och på hela grupper eller samhället i stort. En individ kan ingå i flera grupper som i många frågor skiljer sig åt. Det är inte alltid så enkelt att lösa vissa frågor som man ibland kan tro. Du behöver därför kunna titta på saker från många olika håll när du försöker analysera situationen.

http://www.capensis.se/Sh79_2014/1%20Till%20hemsidan%20Identiteter.pdf

 

Information och kommunikation

Det minsta området inom ämnet samhällskunskap i kursplanen, men på sätt och vis ett av de viktigaste. Här handlar det om de medier vi har, vilka regler som gäller för dem och vad de har för uppgift samt de faror som finns med medierna. Varför jag säger att detta kanske är det viktigaste området är för att vi alla konsumerar all slags media dagligen och allt vi konsumerar är inte alltid pålitligt. Källkritik är ett honnörsord inom so-ämnena, men när allt går så fort är det ibland väldigt svårt att hinna "tänka efter före".

Ett intressant filmtips som just nu går på bio är "The Post" med bl a Tom Hanks och Meryl Streep.

 

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik/medierna-och-mediesamhallet

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik/mediers-paverkan-reklam-och-mediekritik

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/mediekunskap-massmedier-och-journalistik

 

Rättigheter och rättsskipning

Här handlar det om lag och rätt, brott och straff, men också om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Hit hör också sådant som handlar om demokratiska rättigheter för enskilda individer, grupper och hela samhället. Även organisationer som t ex FN hamnar här eftersom deras arbete handlar om att skydda mänskliga rättigheter på olika sätt.

http://www.domstol.se/Brott--straff/Rattegang-i-tingsratten/

http://www.rattegangsskolan.se/

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/sveriges-nationella-minoriteter#

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/manskliga-rattigheterhttp://www.domstol.se/upload/R%c3%a4ttegang/dov.html

http://www.domstol.se/upload/R%c3%a4ttegang/dov.html  (kan kräva en dator)

 

Samhällsresurser och fördelning

Individ-, företags- och samhällsekonomi, men också global ekonomi, arbetsmarknaden och hur människors ekonomiska situation påverkar deras liv och möjligheter på olika sätt.

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/samhallsekonomi#

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel#

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/samhallsekonomi

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/privatekonomi

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/globalisering

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/

 

Beslutsfattande och politiska idéer

Om ideologier, politiska system i världen, partipolitik och val till riksdag samt hur Sverige styrs. Även här kommer t ex FN in igen när det handlar om konflikthantering och fredsarbete i världen och mycket annat.

http://rixdax.riksdagen.se/  (kan kräva en dator)

https://youtu.be/EH7mARoLcFg

https://youtu.be/9VczN1SliSU

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: