Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ett spel eller en leksak

Skapad 2018-03-21 08:49 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
Ta fram ett spel eller en leksak till ett barn i förskoleåldern! Produkten ska innehålla någon "rörelse" och någon form av återvunnet material.

Innehåll

Vi ska nu under några veckor arbeta med Teknikutmaningen, där ni i grupper ska konstruera en leksak eller ett spel för barn i förskoleåldern som ska innehålla någon form av återvunnet material och någon rörlig del.

Du ska kunna:

 • planera och tillverka en prototyp av en produkt som rör sig - anpassad för målgruppen.
 • skriva en manual för hur man använder produkten.
 • skriva en teknisk rapport av gruppens arbete.
 • föra resonemang och förklara tekniska lösningar i vardagen och hur behov, funktion och lösning samverkar.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • planera och tillverka en prototyp av en produkt - anpassad för målgruppen.
 • skriva en manual för hur man använder produkten.
 • skriva en teknisk rapport av gruppens arbete där du reflekterar över materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • att bidra till arbetet i din grupp, hur du är med och påverkar hur arbetet går framår på ett bra sätt.
 • föra resonemang och förklara tekniska lösningar i vardagen och hur behov, funktion och lösning samverkar.

Undervisning

Du ska tillsammans med din grupp starta ett företag. Ditt "team" får till uppgift att utveckla en leksak eller ett spel.

Produktens målgrupp är barn i förskoleåldern (3-6 år). Ni kan fokusera på en speciell ålder inom 0-6 år. (Det är svårt att hitta någon sak som både en 3-åring och en 6-åring tycker är roligt.)

Produkten ska innehålla någon mekanisk del, dvs den som använder produkten ska få den att utföra någon rörelse.  

Ni ska tillverka en prototyp av någon form av återvinningsbart material. När ni ska sammanfoga material får ni använda smältlim, tejp mm. Det är också tillåtet att använda färg och papper till produktens design. 

Produktens mått ska vara max 30 x 30 cm men höjden är valfri. 

Under utvecklingstiden av er leksak/spel ska ni testa produkten med barn från er tänkta målrgupp. 

Ni ska göra en manual för hur man använder produkten. Manualen ska vara till en vuxen - vi förutsätter att barnet får hjälp av en förskollärare eller förälder innan de använder den.  

Ni ska göra en teknisk rapport av ert arbete. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Skapa ett spel eller en leksak

Behöver stöd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktion
 • Tk  A 6
Du visar delaktighet i arbetet med gruppens spel/leksak. Du ger något förslag på hur er konstruktion kan se ut och/eller hur den kan förbättras.
Du visar god delaktighet i gruppens arbete med spel/leksak. Du ger förslag till er konstruktion och hur ni kan utveckla och förbättra den.
Du visar mycket god delaktighet i gruppens arbete med spel/leksak. Du ger flera förslag till er konstruktion och hur ni kan utveckla och förbättra den.
Leda arbetet framåt
 • Tk  A 6
Du bidrar till att gruppens arbete går framåt.
Du visar god förmåga att välja de handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Du kan släppa dina egna idéer och lyssna på gruppens idéer och välja det alternativet som på bästa sättet leder arbetet framåt.
Du visar mycket god förmåga på att välja de handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Du kan släppa dina egna idéer och lyssna på gruppens idéer och välja det alternativ som på bästa sättet leder arbetet framåt.
Dokumentation
 • Tk  A 6
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och en teknisk rapport där syftet i arbetet är väl synliggjort.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och en teknisk rapport där syftet med arbetet är väl synliggjort.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller och en teknisk rapport där syftet med arbetet är väl synliggjort.
Tekniska lösningar
 • Tk  A 6
Du kan förklara hur er konstruktion fungerar och hur de olika delarna samverkar med varandra.
Du kan förklara på ett utvecklande sätt hur er konstruktion fungerar och hur de olika delarna samverkar med varandra.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur er konstruktion fungerar och hur de olika delarna samverkar med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: