Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 7-9

Skapad 2018-03-21 09:05 i Gullvivaskolan Grundskolor
Vi sjunger, spelar och arbetar med hur musik påverkar oss.
Grundskola 6 – 9 Musik
Musik kan tala till folk på flera olika sätt. i höstadiet ska vi jobba mer ingående med musik och prata om vad som händer bakom musiken.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

 • Sjunga och spela tillsammans
 • Prata om musik
 •  
 • Fundera på hur musik påverkar oss
 • Fundera på hur musik används i olika medier.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att söka, samla, strukturera/sortera fakta och bilder för att kunna göra ett musikbildspel (Förmågan att hantera information)
 • din förmåga att beskriva orsaker och konsekvenser av hur du utformat ditt bildspel. (Analysförmåga)
 • din förmåga att samtala och diskutera kring ditt bildspel och de val du gjort vid utformandet av det. (Kommunikativ förmåga)
 • din förmåga att tolka, värdera andras och sedan välja hur just ditt bildspel kommer att se ut. (Metakognitiv förmåga)
 • din förmåga att använda olika ord och begrepp som används när vi diskuterar musik.  (Begreppslig förmåga)
 • din förmåga att spela ukulele och sjunga (Handens förmåga)

Undervisning

Vi kommer att börja med att bara sjunga och spela lägerlåtar tillsammans så vi får igång sjungande efter sommarlovet och så alla känner igen de låtar vi brukar sjunga på vår lägerskola.

Efter lägerskolan kommer du att, tillsammans med några kamrater, få göra ett bildspel till musik. Du kan välja musik med eller utan text, men din uppgift är att göra ett bildspel som påverkar tittaren/lyssnaren. Tänk redan innan ni sätter igång vilken känsla ni vill ge åskådaren; glädje, sorg, vrede osv.

När ni är färdiga med ert bildspel ska ni sedan öva in låten och sjunga och spela med eget ukulelekomp. Har du valt en låt utan text till bildspelet ska ni välja en annan låt till denna uppgift där alla sjunger och alla spelar ukulele. När ni tycker att ni kan sången så filmar ni er "konsertversion"  med en iPad.

Bedömning

I detta arbetsområde bedöms i vilken grad du:

 • lyckas göra ett bildspel som påverkar och berör åskådarna.
 • reflekterar över dina val när du gör ditt bildspel
 • använder dig av musikaliska termer när vi diskuterar musik
 • tränar in nya ackord på ukulelen.
 • samspelar med de övriga i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: