Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter, svenska minoritetsspråk och Nordiska språk

Skapad 2018-03-21 09:33 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med variationer av det svenska språket, med minoritetsspråken i Sverige samt de nordiska språken under vecka 12-19 .

Innehåll

Du kommer att fördjupa dig i en dialekt som du sedan redovisar för klassen, instruktion för det egna arbetet finns på classroom.

Vi kommer att se på filmer och  läsa texter som berör minoritetspråken samt arbeta mer fördjupat i grupper kring ett av språken för att sedan redovisa för varandra i tvärgrupper.

Vi ska dessutom lära oss om, försöka förstå, jämföra och prova på att läsa samt tala, de nordiska språken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: