Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk/minoritetsspråk

Skapad 2018-03-21 10:09 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani. Det går vidare att fortsätta dela in språket genom att försöka se vad som är typiska drag i te x en grupps språk, te x “ungdomsspråk” eller “kvinnligt/manligt språk”
Grundskola 9 Svenska
Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska.

Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani. Det går vidare att fortsätta dela in språket genom att försöka se vad som är typiska drag i te x en grupps språk, te x “ungdomsspråk” eller “kvinnligt/manligt språk”

Innehåll

Nordiska språk/ minoritetsspråk

Du kommer genom film och läsning i att lära dig om våra grannländers språk. Du kommer även att lära dig mer om våra minoritetsspråk. 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar du till det centrala innehåll som kommer att behandlas. Använd knappen "Koppla".

Skriv över denna text.

4. Arbetssätt

Läroboken svenska direkt

Ur serie Värsta språket

Film

Du ska välja ett nordiskt språk eller ett minoritetsspråk som du specialiserar dig på. Du ska lämna in en faktatext eller en powerpoint.

Du ska förbereda en avslutande "workshop" där du presenterar ditt språk.

5. Bedömning

Jag kommer att bedöma din kunskap genom att läsa din fakttext/powerpoint och din presentation av ditt språk när du håller din "workshop". 

6. Kunskapskrav

.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: