Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-03-21 10:47 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Historia
Varför heter det Vasatiden? Var Gustav Vasa ond eller god? Hur kan vi veta allt om vad som hände förr och kan man lita på att det är sant? Vem var Martin Luther och Nils Dacke? Det och mycket mer ska vi läsa om under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • Föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under Vasatiden.
  • Undersöka utvecklingslinjer när det gäller människors levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder.
  • Använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor.
  • Föra resonemang om källors trovärdighet och relevans.
  • Tolka och visa spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av historiska personer och händelser.
  • Förstå och använda viktiga historiska begrepp.

Begrepp vi arbetar med: källor, tolkning, reformation, ätt, arvrike, Stockholms blodbad, krönika, propaganda, statskyrka, husförhör, katekes, riksråd, ståndssamhälle, adel, borgare, bönder, präster, knekt, fogde, livegen, Dackefejden, snapphanar

 

Arbetsgång

  • Vi ska läsa, ha genomgångar och svara på frågor utifrån läroboken PULS historia 4-6, andra texter, bilder och filmer. 
  • Vi ska arbeta muntligt och skriftligt med arbetsuppgifter som hjälper oss att få kunskap om hur Sveriges historia har sett och ser ut.
  • Vi ska arbeta med gruppuppgifter genom tex teater och diskussionsövningar.

Matriser

Hi
Mall PP för år 4-6 Lerbäckskolan 17/18

Förmågor som tränas
Kunskapskrav
Moment
* gemensamma genomgångar och diskussioner * enskilda övningar * uppgifter i arbetsboken * instuderingsfrågor * grupparbete
Analysförmåga Kunna beskriva samband och förklara hur saker hänger ihop. Kunna beskriva orsak och konsekvens. Begreppslig förmåga Förstå innebörden i, och kunna använda, olika begrepp. Metakognitiv förmåga: Kunna reflektera och värdera information. Förmåga att hantera information: Kunna avgöra källors användbarhet och information.
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: