Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thomas variant av Grammatik - nio ordklasser

Skapad 2018-03-21 10:55 i Åre
Vi ska fortsätta fylla på våra kunskaper om olika ordklasser.
Grundskola 7 Svenska Svenska
Dags att repetera och gå igenom alla ordklasserna i det svenska språket.

Innehåll

Syfte & centralt innehåll

Mål att nå med arbetsområde:

- Du känner till de olika ordklasserna. 

Innehåll i undervisningen

 

Vi kommer i mindre grupper arbeta med:
 

Substantiv:

- förklara vad ett substantiv är och hur man känner igen ett. 

- förklara skillnaden mellan konkreta och abstrakta substantiv och ge exempel.

- förklara skillnaden mellan bestämd form och obestämd form och ge exempel.

- förklara vad Numerus är och ge exempel.

- förklara vad genus är och ge exempel.

 

Pronomen

- förklara vad pronomen är och hur man känner igen ett, ge exempel.

- vilka sorters pronomen finns det?

- förklara skillnaden mellan pronomen som står i singular och plural.

- förklara vad första-, andra- och tredje person innebär i en text.

 

Adjektiv

- förklara vad ett adjektiv är och ge exempel.

- komparera olika sorters adjektiv utifrån de regler som finns. 

 

Verb

- förklara vad ett verb är och ge exempel.

- vad är tema och hur tar man tema på ett verb?

- vad är tempus?

- vilka olika sorters tempus finns och hur tar man tempus på verb?

 

Räkneord

- förklara vad ett räkneord är och ge exempel.

- vad är skillnaden på grundtal och ordningstal?

 

Adverb

- vad betyder ordet adverb?

- förklara vad ett adverb är och ge exempel.

- vilka tre frågeord kan du använda för att ta reda på om ett ord är ett adverb?

- skilja mellan adverb och adjektiv.

 

Prepositioner

- vad betyder ordet preposition?

- förklara vad en preposition är och ge exempel.

- vilka två andra ordklasser brukar stå efter en preposition?

 

Konjunktioner

- förklara vad en konjunktion är och ge exempel.

- vad menas med att konjunktioner ibland är samordnande?

- vad har konjunktioner med textbindning att göra?

 

Interjektioner

- förklara vad en interjektion är och ge exempel.

- vad kallas ibland interjektioner med ett annat ord?

- vilket "skiljetecken" markerar ofta en interjektion?

 

 Sex lektioner till att filma, redovisa lektion sju och skriftligt prov i tvärgrupp lektion åtta. Totalt ca tre veckor   

Examination

1. Film

2. Skriftlig prov i tvärgrupper

Uppgifter

  • Grammatikgrupper

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Ordklasser - nio ordklasser

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Eleven har förståelse för svenska språkets normer och strukturer.
Eleven har god förståelse för svenska språkets normer och strukturer.
Eleven har mycket god förståelse för svenska språkets normer och strukturer.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språket.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språket.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språket.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: