Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten - Enhörningarna

Skapad 2018-03-21 11:01 i Knutby skola Uppsala
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 – 3 Teknik Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Vatten är viktigt, vanligt, spännande och KUL! Det var några av Enhörningarnas kommentarer till Vattenmannen och Speed när de kom på besök till vår skola. Nu ska vi göra en djupdykning och lära oss mer om vatten!

Innehåll

Varför?

Jo, därför du ska utveckla din förmåga att:

 • förklara och beskriva vattnets kretslopp 
 • använda och förklara ord och begrepp som har med vatten att göra 
 • få förståelse för vattnets olika former
 • förstå vattnets struktur och egenskaper
 • förstå vattnets betydelse för allt liv på jorden och var vårt vatten finns
 • skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på ipad
 • förklara och beskriva salt och sötvatten
 • delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild
 • förstå var vi får vårt dricksvatten från i och ikring Knutby.

 

Hur?

Vi lär oss om vatten och allt som nämnts ovan genom att:

 • ha en GoTD om vatten
 • se filmer om vatten
 • undersöka, experimentera och dokumentera
 • läsa texter om vatten
 • skriva texter om vatten, enskilt och tillsammans
 • diskutera och förstå ord och begrepp relaterade till ämnet

 

När?

Vi kommer att arbeta med detta tema resten av terminen, ca 1 - 2 pass/vecka.

 

Bedömning


Jag tittar på hur du deltar på arbetspassen, i diskussionerna och i experimenten.

Jag ser även hur du arbetar när du gör dina texter, arbetar med undersökningar och redovisar dina resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: