Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld & brand

Skapad 2018-03-21 11:07 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Kemi
I början av 1700-talet visste man fortfarande inte vad eld var. Då trodde man att eld var ett ämne som kallades flogiston.

Innehåll

Det här ska alla kunna när vi har gått igenom "eld & brand":

 • Förstå den nytta människor har av att använda eld
 • Förstå att eld och eldfarliga ämnen måste hanteras med försiktighet och respekt
 • Förstå att eld är en kemisk reaktion med syre
 • Kunna vad som krävs för att eld ska uppstå och fortsätta brinna
 • Kunna ge exempel på fasta, flytande och gasformiga bränslen
 • Kunna vad som menas med flampunkt
 • Kunna vad som menas med antändningstemperatur
 • Veta vilka faror som hör hantering av bensin, etanol, tändvätska, linolja och gas
 • Kunna ge exempel på olika sätt att släcka en brand
 • Känna till de regler för brandsäkerhet som gäller i skolan och vid laborationer i kemi
 • Kunna ge exempel på att kunskap i kemi har använts till både bra och dåliga saker

Så här kommer vi att arbeta med "eld och brand":

Genomgångar, diskussioner, laborationer med dokumentation i form av laborationsrapport, kamratbedömning av laborationer, skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi - förenklad

E
C
A
Diskutera
Föra och följa en diskussion
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Information
Söka och använda information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecldat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Laborationer
Planera och genomföra.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Dokumentera
Dra slutsatser och diskutera rimlighet utifrån resultat som dokumenterats.
Du kan jämföra frågor med resultat i en under sökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en under sökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en under sökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i under sökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i under sökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: