Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotosyntes/förbränning/ekologi

Skapad 2018-03-21 11:28 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi kommer under dessa veckor att arbeta med området ekologi/fotosyntes/förbränning. Du kommer att få lära dig vad fotosyntes och förbränning är, vad ett ekosystem är och hur det fungerar samt hur energin vandrar i naturen. Vi kommer också bland annat plantera växter, mikroskopera, studera förbränning hos jästceller samt dokumentera och utvärdera laborationer.

Innehåll

Preliminär planering för arbetsområde ekologi/fotosyntes/förbränning Åk 7

 

Lärare: Lena Forsgren, lena.forsgren@edu.knivsta.se

Tidsperiod: v.9-16 (påsklov vecka 14)

 

Bok: Biologi Direkt/utdelat material

 

Prov vecka 16 torsdag.

 

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag (halvklass)

9

Intro: Vad är liv?

Cellen s.5-7, 286-288

Cellen s.5-7, 286-288

Lab: Mikroskopering

 

Växt, djur, jästcell

10

 

Fotosyntes

s. 96

Förbränning

s.97-98

 

 

 

Sci-fest

 

11

 

Näringskedja/

Näringsväv

s. 99-100

 

Lab: Extraktion av klorofyll

 

+ studera ärtor

Lab: Starta upp ärtlab + microskopering klyvöppningar mm.

 

12

 

Energipyramiden och näringskedjor s. 101

 

 

Östersjön – arbetsuppgift på forskning.se

Lab: Förbränning hos bagerijäst

 

+ studera ärtorna

 

13

 

Vad är ett ekosystem? S. 354-356

 

Konkurrens och samarbete, s 105-110

Elevens valdag, ingen NO

14

 

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

Jobba med labrapport

Repetition

Lab: Extraktion av klorofyll

16

Skriva klart labrapport

Repetition

Biologiprov i halvklass

 

Bra begrepp: cellkärna, cellmembran, mitokondrie, cellvägg, vakuol, kloroplast, klorofyll, fotosyntes, förbränning, glukos, klyvöppningar, ekosystem, energi, konkurrens, symbios, konsument, producent, toppkonsument, energi, näringspyramid, energiprincipen, anrikning, nyckelart, miljögift, biologisk mångfald, ekosystemtjänster

 

Filmer för repetition:

Celler:

https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4

Fotosyntes och förbränning:

https://www.youtube.com/watch?v=etjqCkANZ4M

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Ekosystem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSiKn8c4JoA

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: