Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och berättelser

Skapad 2018-03-21 12:40 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att upptäcka sagor och berättelser genom uttryck med 1 - 2 åringar

Innehåll

Utgångspunkt:

Barnen visar ett intresse för berättande, genom böcker, kroppsspråk, mimik och teater.

Utmaning till barnen:

Vi vill ge barnen tillgång till sagornas och berättelsens värld genom flera olika uttryck såsom skrivet språk, verbalt språk, teckenspråk, bilder, figurer och kroppsspråk. 

Var? Varför?

På Kompassen 3 har vi skapat ett rum ägnat åt böcker och sagor där vi samlas och läser tillsammans. Aktiviteten kan också flyttas till lärmiljöer som relaterar till de berättelser och böcker vi tar del av.

Vilket/vilka material väljer jag?

Böcker, bilder, figurer, papper, penna och flanomaterial.

Mitt bidrag som pedagog?

Under aktiviteten använder vi oss av en mångfald av språk och uttryck. Vi är öppna för barnens förslag på berättelser och böcker de vill höra och uppleva.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: