Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett landsbygge ur Arn Magnussons ögon

Skapad 2018-03-21 12:58 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Historia
Medeltiden i Sverige år 5 historia V. 16 - 20 Ett landsbygge ur Arn Magnussons ögon

Innehåll

MÅL /undervisningen ska syfta till att:

·          kap 2 -kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

HI

·          Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvilkor och föra resonemnang om källornas användbarhet.

·          I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda  historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Centralt innehåll;                                                                                                                                              

Historia

·          De nordiska staternas bildande

·          Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

·          Några europeiska upptäcktsresor, deras betydelse och konsekvenser

 

·          Vad arkeologiska fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män

Så här gör vi;

Som start på det här projektet kommer du att titta på ett klipp där Hans Villnius och Jan Gulliou berättar om tiden för Arn filmen och vad som inspirerade Gulliou till att skriva om Arn Magnusson. Genom klippet kommer du att repetera begreppen, källa fynd och spår.

För att få kunskaper om hur man levde, hur man tänkte och hur Sverige faktiskt kom till kommer du att titta på filmen om Arn.

Genom samtal och textläsning kommer du sedan att träna din förmåga att använda begrepp, använda olika typer av källor och resonera hur Sverige kom till och utvecklades till att bli ett land med skrivna lagar och som starkt är med och styr utvecklingen kring Östersjön.

Genom att använda dig av olika typer av spår, källor och fynd kommer du att utveckla din förmåga att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och föra resonemang om källornas användbarhet.

 

Du redovisar du dina förmåga att:

·         använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvilkor, och föra resonemnang om källornas användbarhet genom att göra skolverkets bedömningstest

 

·         studera historiska förhållanden, skeenden och gestalter och använda  källor och i resonemang om hur historia används kunna använda  historiska begrepp på ett fungerande sätt genom att göra skolverkets bedömningstest

 

 

 

Uppgifter

  • Intro till medeltiden

Matriser

Hi
Ett landsbygge ur Arn Magnussons ögon

Jag håller på att lära mig...
Novis
Gesäll
Mästare
Jag....
använder historiska källor,fynd och spår när resonerar om hur och varför människor på medeltiden levde som de gjorde. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvilkor, och föra resonemnang om källornas användbarhet.
behöver stöd för att knyta tankar och resonemang till källor
använder en källa som stöd när jag resonerar om medeltiden
använder två källor som stöd när jag resonerar om medeltiden jag hämtar exempel från källan för att stödja mitt resonemang
använder fler än två källor som stöd när jag resonerar om medeltiden jag hämtar exempel från och gör kopplingar till källorna för att stödja mitt resonemang
Jag...
Jag berättar också varför källan är trovärdig. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvilkor, och föra resonemnang om källornas användbarhet.
skiljer inte så noga på om källan är trovärdig eller ej
berättar varför jag tycker källan är trovärdig
berättar varför jag tycker källan är trovärdig och oberoende
berättar varför jag tycker källan är trovärdig och oberoende Jag kopplar också trovärdigheten till om källan är primär eller sekundär
Jag....
använder historiska begrepp när jag läser, skriver och resonerar om medeltiden I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
behöver stöd för att komma i håg att använda begrepp och begrepp i rätt
använder några begrepp när jag skriver och resonerar
använder flera begrepp när jag skriver och resonerar
använder begrepp naturligt och i rätt sammanhang när jag skriver och resonerar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: