Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-03-21 13:06 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Demokrati och politik

Mål:

 

 • Vad demokrati är. 
 • Hur demokratiska beslut fattas. 
 • Hur man fattar beslut (lokalt) i elevråd. 
 • Hur man som individ och grupp kan påverka beslut.
 •  Politiska val och partier i Sverige.
 •  Riksdag och regering.
 • Kommun och landsting.
 • Aktuella politiska frågor.

 

Arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och övningar.
 • Vi kommer läsa och se filmer.
 • Grupparbete.
 • Prov.
 • Svara på frågor.

 

Begrepp:

diktatur

demokrati

riksdag

regering

kommun

kommunfullmärktige

 

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* Ditt deltagande på lektionerna. Det är viktigt att du deltar aktivt genom att utföra de olika arbetsuppgifter du får, både individuella och i grupp. Du deltar genom att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa, men också genom att lyssna och ta del av dina kamraters tankar och åsikter.

* Dina kunskaper om hur ett demokratsikt samhälle fungerar. Du ska kunna berätta om vem som bestämmer i kommunen och om vem som bestämmer i Sverige dvs hur de politiska samhällsstrukturera i vårt samhälle fungerar.

* Dina kunskaper om vad demokrati och diktatur är samt dina kunskaper om demokratins historia.

* Dina kunskaper om vilka politiska partier som är representerade i riksdagen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: