👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdpåse med applikation, åk 4 vt-22

Skapad 2018-03-21 13:57 i Pluggparadiset Uppsala
Slöjdpåse åk 4
Grundskola 4 Slöjd
Du ska använda dina kunskaper i maskinsömnad för att sy din egen slöjdpåse med dina initialer/bild som applikation.

Innehåll

Syftet för arbetsområdet:

Du kan använda dina kunskaper du skaffat dig när du nu klarat ditt körkort och utvecklar din skicklighet. 

Du kan följa en enkel arbetsbeskrivning.

Du kan använda redskap, handverktyg och maskiner på ett säkert sätt.

Du kan motivera dina val under arbetsprocessen.

Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

Materialkunskap: bomull och vliesofix (tunt mellanlägg till applikation). Redskap och maskiner: bl a strykjärn och symaskin. Hantverksteknik: applikation och virkning.

Slöjdens arbetsprocesser och Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

Idéutveckling: hur formar du dina initialer till applikationen och hur tänker du när de ska passa till påsen?Dokumentation: du skriver/pratar om hur arbetet går framåt (svårigheter och lösningar) och dokumenterar resultatet i Unikum.

Värdering: hur har du valt t ex tråd, tyg, stygn, färger och hur motiverar du dina val och kan du tala om på vilket sätt dina val påverkat slöjdföremålet i fråga om hållbarhet och uttryck (= det man får för känsla).

Slöjden i samhället

Resurshushållning: Du slösar inte på material utan klipper till efter att ha kollat med mig så det är ok och använder resttygerna om du kan. Då spar du på miljön och lär dig vara sparsam med material. Vi pratar om hur man använt sig av spillbitar förr i tiden.

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du bör kunna: mäta, läsa/förstå instruktioner, t ex hur du ska använda mellanlägget för applikationen, handskas med verktyg, redskap och  maskiner på ett säkert sätt; t ex genom att stryka med lämplig temperatur och använda rätt stygn och du bör kunna bidra med förslag på hur du t ex ska sy och du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen.

Undervisning och bedömning

Jag har genomgång av de olika momenten, t ex hur slöjdpåsen ska klippas ut och applikation. Du diskuterar med andra i gruppen om problem och lösningar. 

Jag bedömer ditt arbete under lektionerna samt slöjdpåsens kvalitet. Du kan tänka på att läsa beskrivningen och efter det berätta om hur du tänker göra i nästa moment. Då ser jag att du tänker efter och ger förslag på hur du går vidare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Kopia av Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.