Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk 5

Skapad 2018-03-21 14:11 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Vi kommer under några veckor att arbeta med luft - Luftens sammansättning, hur luften påverkan människan och hur vi människor kan minska luftföroreningar.
Grundskola 5 Kemi
Vad är luft? Kan luft väga någonting? Kan vi se luften? Tar luft plats? Nu ska du få testa lufts egenskaper via olika experiment. Vi kopplar också ihop fotosyntesen med de ämnen som finns i luften.

Innehåll

Vilka förmågor kommer vi att utveckla?

 • Göra experiment som visar att luft finns och tar plats
 • Använda begrepp för att beskriva lufts egenskaper

Vad ska vi lära oss?

 • Vad luften består av
 • Att luften tar plats
 • Luftens påverkan på människan
 • Ren och förorenad luft

Hur ska vi lära oss detta?

 • Titta på filmer
 • Diskussioner
 • Arbete i Gleerups ämne fysik och kemi
 • Experimentera

 

Vad som kommer att bedömas

 • Din förmåga att följa en instruktion vid experimenttillfällen 
 • Din förmåga att använda begrepp 
 • Din förmåga att resonera kring fotosyntesen.

Hur du får visa vad du kan:

 • Delaktighet vid experimenttillfällen
 • Du får visa att du kan använda begrepp då du resonerar muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Luft

--->
--->
--->
--->
Undersöka
Observeras på lektioner
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du har ännu inte visat att du med säkerhet kan följa en instruktion eller genomföra en undersökning.
Du kan följa en instruktion och genomföra en kemisk undersökning som handlar om lufts egenskaper.
Använda begrepp
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan beskriva någon egenskap hos luft. Du använder något kemibegrepp
Du kan beskriva några egenskaper hos luft med kemibegrepp.
Du kan beskriva flera egenskaper hos luft med kemi begrepp.
Resonemang
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Du kan föra något enkelt resonemang om lufts egenskaper med koppling till fotosyntesen
Du kan föra ett resonemang om lufts egenskaper med koppling till fotosyntesen
Du kan föra ett gott resonemang om lufts egenskaper med koppling till fotosyntesen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: