Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helt Naturligt Projekt 3

Skapad 2018-03-21 14:39 i Friskolan Metis Grundskolor
Geografi kallas ibland ”Världens ämne” eftersom syftet med ämnet är att försöka beskriva hur hela världen ser ut – jordens uppbyggnad, jordytan och de människor som bor på jorden. Som geograf försöker man se tydliga mönster i var vi människor bor på jorden och hur vi använder de resurser som finns på vår planet. En geograf vill alltså beskriva helheten, men också förklara varför det ser ut som det gör i världen.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Geografi kallas ibland ”Världens ämne” eftersom syftet med ämnet är att försöka beskriva hur hela världen ser ut – jordens uppbyggnad, jordytan och de människor som bor på jorden. Som geograf försöker man se tydliga mönster i var vi människor bor på jorden och hur vi använder de resurser som finns på vår planet. En geograf vill alltså beskriva helheten, men också förklara varför det ser ut som det gör i världen. Detta projekt kommer att ge ledtrådar och skapa möjligheter för er att leta fakta. Viktigt är att se orsaker och konsekvenser av olika delar inom geografin. Arbete med er geografiresa tidigare kommer även finnas med som grund för bedömningen av vissa förmågor. Lycka till!

Innehåll

 

Mål

Målet med det här projektet är att du ska kunna:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen genom att lära dig om hur olika naturgeografiska förutsättningar som vegetation och landmassor ger olika möjligheter för människor att bo i olika områden på jorden.
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och annan geografisk information genom att lära dig om Amazonfloden och Nilenflodområdet och se hur dessa två stora flodområden ger olika förutsättningar för människor att leva
 • använda geografiska begrepp. Dvs mycket av vattnets betydelse för människorna.
 • Förstå olika begrepp inom världens handel och hur det påverkar olika samhällen.
 • Lära om hur naturen påverkar vår hälsa genom olika biotoper (omgivning med djur och växter).
 • Se hur stadsplanering påverkar modern och historisk urbanisering
 • Förstå de större naturkrafterna som påverkar formandet av vår miljö, jordbävning, vulkan, tsunami, översvämningar, mm
 • Jordens olika klimatzoner

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi år 7-9

E
C
A
Förmåga:Förändring av livsmiljöer
Förmågan att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. .
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimat
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Förmåga: Utforska samspel mellan natur och människa
'Förmågan att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Förmåga: Göra geografiska analyser
Förmågan att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: