Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kombinera text och bild

Skapad 2018-03-21 14:43 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Geografi Svenska
Kombinera text och bild i olika sammanhang

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med uppgifterna är att utveckla sin förmåga att kombinera olika texter med passande bilder.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • Grupparbetet där ni skriver manus och bestämmer era scener
 • Olika arbetsuppgifter/redovisning
 • Genomgångar 
 • Grupparbete där de formar stommen till en saga
 • Din saga - där bilder och text ska höra samman

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar arbetsområdet med att arbeta med so:n, geografi - jordens inre och yttre krafter. Där en av uppgifterna är att göra ett filmreportage om ett vulkanutbrott eller jordbävning. I grupper ska ett manus utformades med fakta, intervjuer mm. Fokus låg på att få filmsekvenser och manus att hänga samman. 

Därefter arbetar vi vidare med sagor. Vi läser några kända sagor, sagoingredienser och författare. Vi analyserar sagor som sedan ligger till grund för att därefter skriva en egen saga. Med fokus på att bild och text hänger samman.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: