Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-03-21 15:06 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Hur ser det ut i rymden? Finns det liv på andra planeter? Hur kan du se att jorden snurrar?

Innehåll

 

Lgr-11, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

 

Lgr-11, Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

Du ska få en förståelse för:

 

 • Hur universum skapades?
 • Hur solen, månen och planeterna rör sig
 • Månens olika faser
 • Stjärnbilder
 • Stjärnhimlens utseende olika tider på året
 • Solsystemet 
 • Jorden

 

 

HUR?

Vi kommer att jobba ämnesövergripande med rymden. 

 

 

 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar i helklass
 • Du kommer att få jobba med lärobok, och arbetsbok, med text och bild som stöd
 • Du kommer få titta på korta filmer
 • Du kommer att få lyssna på en högläsningsbok som handlar om rymden
 • Du kommer att få skriva flera berättande texter som handlar om ex. ”min rymdresa”
 • Du kommer att få skriva en faktatext ensam eller i par
 • Du kommer att få modelera en egen planet tillsammans med en kamrat
 • Vi kommer jobba med andra bilduppgifter som är kopplade till ämnet
 • Du kommer att få redovisa olika delar av arbetsområdet tillsammans med en kamrat för klassen
 • Du kommer att få dokumentera och samla ditt arbete om rymden till en egen rymdbok
 • Arbetsområdet avslutas med en läxförhör i olika delmoment

 

 

VARFÖR?

 • För att du ska få kunskap om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Hur årstidsväxlingar i naturen sker.
 • Berättelser om äldre tider strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.   

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • att aktivt delta under lektionerna

 • att ge exempel på luftens och vattnets egenskaper

 • hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra

 • hur du dokumenterar dina undersökningar och dokumenterar det

 

Ämnesspecifika ord: Big Bang, planeter, månen, solar, solsystem, jordvarv, stjärnor, stjärnbilder, solvarv

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: