Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2018-03-21 15:27 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Att vara uppslukad av en berättelse kan vara häftigt! Du vill aldrig att den ska sluta. Fabler, myter och fantasysagor är exempel på berättande texter. Gemensamt för dessa texter är att handlingen kretsar kring ett problem med en tillhörande lösning. Ofta förekommer det även magiska inslag som talande djur, jättar och trollkarlar.

Innehåll

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet är målen att du ska kunna:

LÄSA:

 • urskilja den berättande textens struktur (titel, person- och miljöbeskrivningar, händelser i kronologisk ordning med problem och lösning, dialoger och ett målande språk)
 • känna igen en myt (en berättelse som ofta handlar om gudar, hjältar eller naturfenomen och som innehåller ett budskap)
 • resonera om textens budskap (kunna urskilja det som står mellan raderna och kunna diskutera det med andra)
 • göra inferenser (att tolka texten genom att förutspå, dra slutsatser och skapa inre bilder samt koppla ihop detta med egna erfarenheter och kunskaper)
 • sammanfatta textens huvuddrag (genom att t ex plocka ut det viktigaste, identifiera miljö, personer, problem och lösning)

TALA:

 • förmedla texters handling och budskap (muntligt återge vad en text handlar om, vad texten vill lära oss som läsare)
 • vara muntligt aktiv (delta i diskussioner, svara på frågor under lektionerna)

SKRIVA:

 • skriva en fantasyberättelse med en portal, två världar och magiska inslag (kännetecknande för en fantasyberättelse är också kampen mellan det goda och det onda, samt att magi har betydelse för problem och lösningar)
 • skriva miljö- och personbeskrivningar (använda alla fem sinnen för att göra dem mer levande, inte bara fokusera på yttre egenskaper utan också inre personlighetsdrag)
 • skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning (den röda tråden) 
 • skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb (sa, viskade, skrev, väste, gormade, ropade...)

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din arbetsinsats och kunskapsutveckling under lektionerna samt din fantasyberättelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text åk 4

LÄSA

-->
Grundläggande kunskaper
-->
Goda kunskaper
-->
Mycket goda kunskaper
Du kan urskilja den berättande textens struktur
(Titel, person- och miljöbeskrivning, kronologiskt ordnade händelser med ett problem och lösning, dialoger, målande språk)
Du kan peka ut något eller några av en berättande texts kännetecken.
Du kan peka ut de flesta av en berättande texts kännetecken.
Du kan peka ut alla kännetecken i en berättande text.
Du kan resonera om en texts budskap
Du förstår inte vad den lästa texten vill förmedla till läsaren.
Du kan resonera om det uttalade budskapet i en text.
Du kan resonera både om det uttalade budskapet och det som står mellan raderna i en text.
Du kan göra inferenser
(Att kunna tolka texten genom att förutspå, dra slutsatser, och skapa inre bilder, samt koppla dessa tolkningar till egna erfarenheter och kunskaper)
Du har svårigheter att göra tolkningar av den lästa texten.
Du gör vissa tolkningar av det lästa men kopplar dem inte till dina egna erfarenheter eller kunskaper.
Du tolkar texten och kopplar det till egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan sammanfatta textens huvuddrag
Du har svårigheter med att sammanfatta det viktigaste i en text.
Du kan med hjälp, t ex ledande frågor, sammanfatta en läst text.
Du kan sammanfatta en läst text och plockar självständigt ut det viktigaste i berättelsen.

Tala

-->
Grundläggande kunskaper
-->
Goda kunskaper
-->
Mycket goda kunskaper
Du kan förmedla textens handling och budskap samt vara muntligt aktiv på lektionerna
Du behöver stöd när du muntligt ska återge handlingen eller budskapet i en berättelse. Du behöver visa mer muntligt vad du kan under lektionerna: svara på frågor och delta i diskussioner.
Du kan till viss del återge en texts handling och budskap. Du är till viss del muntligt aktiv under lektionerna.
Du kan självständigt återge en texts handling och budskap samt är muntligt aktiv under lektionerna.

SKRIVA

-->
Grundläggande kunskaper
-->
Goda kunskaper
-->
Mycket goda kunskaper
Du kan skriva miljöbeskrivningar
Det saknas miljöbeskrivningar i din berättelse.
Du har gjort en miljöbeskrivning, men saknar några aspekter t ex hur det känns eller låter.
Du har gjort en miljöbeskrivning utifrån alla fem sinnen.
Du kan skriva en fantasyberättelse med en portal, två världar och magiska inslag.
Du har inte med alla inslagen i din berättelse: portal, världar och magiska inslag.
Det saknas något inslag i din berättelse.
Du har skrivit en fantasyberättelse med alla de delar som kännetecknar genren.
Du kan skriva personbeskrivningar
Det saknas personbeskrivningar i din berättelse.
Du har gjort personbeskrivningar där yttre eller inre personlighetsdrag beskrivs.
Du har gjort personbeskrivningar där både yttre och inre personlighetsdrag beskrivs.
Du kan skriva händelser med problem och lösning i kronologisk ordning
Det saknas delar i din berättelses händelser, t ex problemet, lösningen eller att du inte skriver i kronologisk ordning.
Du har skrivit om ett problem och dess lösning och din text har till viss del en kronologisk ordning.
Du har skrivit om ett problem och dess lösning i kronologisk ordning.
Du kan skriva dialoger med talstreck och varierade sägeverb
Du skriver inga dialoger/dina dialoger är inte korrekt gjorda.
Du skriver dialoger med talstreck, men varierar inte sägeverben.
Du skriver dialoger med talstreck och varierar till viss del sägeverben.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: