Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att teckna en serie

Skapad 2018-03-21 16:00 i Åledsskolan Halmstad
Serieteckning
Grundskola 8 Bild
Vi kommer under några veckor att arbeta med hur man gör en serie där vi ska skapa en karaktär, sätta in denna i en handling som ger en berättelse. I detta ska vi kombinera olika tekniker, metoder såväl som bilder, symboler, text som skapar helheter och förstärker berättelsen.

Innehåll

Bildresultat för tecknade serier+ figurer

Syfte är att du ska bli bekant med:

 • vad en serie är,
 • hur den är uppbyggd,
 • vad man kan berätta med en serie. och
 • hur det speciella "seriespråket" kan användas

Målet är att du utifrån en egen skapad serie visar din förmåga att:

 • rita och måla en egen karaktär i flera olika positioner

 • berätta genom serietecknande

 • kritiskt granska och förbättra din bild och text

 • använda dig av symboler etc. för att förstärka berättelsen

 

Tidsåtgång: Två bildlektioner a 1.20 h ( ca 2.5 h)

 

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Se på lbilder som inspiration till hur man går till väga för att skapa en serie

Vi diskuterar kring olika metoder för att förstärka berättelsen.

Vi arbetar med några arbetsblad där vi tränar oss att se karaktärer och använda oss av symboler för detta.

Vi avslutar arbetet med att du själv gör den egna lilla seriestrip

 • Vad är en serie? Hur vet man att det är en serie?
 • Vilka serier känner ni till?
 • Vilka seriefigurer känner ni till? Deras kännetecken?

 

Tänk på:
Använd dig av "seriespråket". 
Sträva efter att den som läser din serie förstår vad du menar.
Arbeta noggrant och försök vara uttrycksfull.

 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • nå upp till målen (se ovan)

 • samarbeta (i vissa delar)

 • visa kreativitet, komma med idéer och förbättringsförslag (både vad gäller din egen serie och kamraternas= respons).

 • skapa och kombinera bilder och symboler med text (perspektiv, djup, skiss till färdig bild)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Serieskapande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Egen arbetsplan för arbetet med att göra en serie:
 • Gr lgr11
Du har gjort en enkel plan.
Du har gjort en väl fungerande plan.
Du har gjort en mycket väl fungerande plan.
Ny aspekt
Skiss över vad som ska finnas i rutorna
Du har gjort en enkel skiss över dina serierutor.
Du har gjort en ordentlig skiss över dina serierutor.
Du har gjort en mycket ordentlig skiss över dina 8serierutor.
Ny aspekt
Rita och måla din serie i rutorna, förstärk med text och symboler
 • Bl
 • Sv
Du kan framställa berättande bilder med ett enkelt bildspråk.
Du kan framställa berättnde bilder med ett utvecklat bildspråk.
Du kan framställa berättande bilder med ett välutvecklat bildspråk.
Ny aspekt
Ansvar för arbetet:
 • Gr lgr11
Du tar visst ansvar för ditt arbete.
Du tar ansvar för ditt arbete.
Du tar mycket stort ansvar för ditt arbete.
Ny aspekt
Att ge respons:
 • Gr lgr11
Du har gett viss respons.
Du har gett genomtänkt respons.
Du har gett mycket väl genomtänkt respons.
Ny aspekt
Att ta emot respons:
 • Gr lgr11
Du ändrar ditt arbete till viss del efter att ha fått respons.
Du ändrar ditt arbete på ett genomtänkt sätt efter att ha fått respons.
Du ändrar ditt arbete på ett väl genomtänkt sätt efter att ha fått respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: