👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-03-21 16:18 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik Teknik
Fysik handlar om att söka förklaringar till fenomen runt omkring oss. Varför lyser lampan? Varför leder vissa saker ström? Finns det olika sorters elektricitet? Vi ska tillsammans söka svaren på de här frågorna genom att prova, undersöka, konstruera och dokumentera.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att utveckla din förmåga att beskriva och förklara fysikaliska samband och begrepp gällande elektricitet.

Vad vi ska lära oss

I arbetet om elektricitet ska vi träna begreppen sluten, öppen krets. Vi ska se på olika sorters elektricitet såsom statisk elektricitet och elektrisk ström samt skillnaden mellan ledare och isolatorer. Eleverna ska känna till faror med elektrisk ström. Vi kommer bygga olika elektriska kretsar med batterier, lampor, strömbrytare. Inom området bör man veta något om de historiska upptäckterna kring elektricitet och hur man gjorde förr, före vi upptäckte elektriciteten.

 

Arbetssätt

Under lektionerna ska vi arbeta med begreppen sluten, öppen krets. Vi kommer att se på skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström. Vi kommer också att prata om faror med elektrisk ström. Vi diskuterar kring de historiska upptäckterna av elektricitet samt nutida användning i hemmet och samhället.Vi läser kontinuerligt faktatexter. Vi kommer även att göra undersökningar och laborationer med öppen och sluten krets.

Mål och bedömning

Du kommer bedömas i din förmåga att:

 • Kunna använda dig av och beskriva olika begrepp inom elektricitet.
 • Kunna ge exempel på hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället.
 • Kunna genomföra undersökningarBedömningen sker genom observationer på lektionerna vid diskussioner och laborationer, samt ett läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Kan använda och beskriva olika begrepp inom elektricitet
 • Fy  E 6
Du beskriver några begrepp inom elektricitet på ett enkelt sätt.
Du beskriver flera av de begrepp som vi har arbetat med inom elektricitet på ett utvecklat sätt.
Har kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du har till viss del kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället och kan ge något exempel.
Du har kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället och kan ge flera olika exempel.
Har förmågan att förklara öppen respektive sluten krets
 • Fy  E 6
Du kan på ett enkelt sätt rita och förklara en sluten krets med lampa eller en öppen krets med en lampa.
Du kan förklara och rita en sluten krets med lampa och en öppen krets med en lampa.
Har förmågan att kunna ge exempel på faror med elektricitet samt exempel på elsäkerhet.
 • Fy  E 6
Du kan ge exempel på faror med elektricitet
Du kan ge exempel på faror med elektricitet samt även ge exempel på hur man skyddar sig.
Kan ge exempel på material som leder respektive inte leder ström
 • Fy  E 6
Du kan ge något exempel på material som leder och inte leder ström
Du kan ge flera exempel på material som leder och inte leder ström