Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B Bråk, multiplikation och division

Skapad 2018-03-21 16:40 i Aspen Montessori Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Nu kommer vi börja arbeta med bråk. Att kunna avläsa och skriva bråk, veta hur många delar som går på en hel och storleksordna dem. Avslutningsvis på terminen kommer vi arbeta med multiplikation av stora tal, räkna kort division och använda räknesätten i textuppgifter och vid problemlösning.

Innehåll

Mål för eleven(vad ska jag kunna)

I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förståelse för hur man delar upp en hel i lika stora delar
 • din förståelse för sambandet mellan bråkets bild och hur du skriver det
 • din förmåga att läsa bråk
 • din förmåga att skriva ut bråkets delar (täljare, bråkstreck, nämnare, kvot)
 • din förmåga att skriva en hel som bråktal
 • din förmåga att storleksordna olika bråk
 • din förmåga att använda begrepp tex en fjärdedel, täljare, nämnare, kvot
 • din förmåga att räkna multiplikation med större tal t.ex 3*4174
 • din förmåga att räkna kort division
 • din förmåga att använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen med hjälp av Montessorimaterialet; bråkcirklarna och material som bygger upp förståelsen för uppställning med multiplikation.
Efter kapitlet gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.
Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

Du kommer att bedömas under lektionstid, efter diagnosen och vid provräkningen. På detta sätt ser vi vad du behöver träna vidare på. Se även kunskapskrav nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: