Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2018-03-21 17:03 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig olika strategier för att tolka och förstå texter. Vi kommer även träna på att skriva återberättande texter.

Innehåll

Så här kommer vi göra:

Du kommer få läsa olika slags texter enskilt, i hel klass och i mindre grupp.

Du kommer få träna på att känna igen olika texttyper genom att titta på bland annat rubriker.

Du kommer träna på att skriva återberättande texter enskilt och i par.

Du kommer träna dig på att bearbeta dina eller andras texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: