Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-03-21 17:55 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 Svenska Historia
Man kanske tänker på riddare när man hör ordet medeltiden. Ja, de fanns ju då och hur de hade det har i ju sett på film. Men hur var det för andra människor i landet? Vi ska kolla lite hur det såg ut i Sverige på medeltiden, hur människor levde, jobbade, bodde och annat.

Innehåll

Du ska lära dig om:

 

 • Sverige som ett enat land med gemensamma lagar
 • några ledargestalter under medeltiden
 • kristendomen och hur den påverkade samhället
 • hur samhället förändrades
 • hur städer började växa upp
 • de fyra stånden 
 • levnadsförhållanden
 • ord och begrepp kopplade till tiden
 • hur man har fått kunskaper om tiden

 

Du ska lära dig genom att:

 • lyssna på information
 • se på film
 • vara delaktig i samtal
 • hämta information från olika texter och bilder
 • göra skriftliga uppgifter av olika slag

Det här kommer att bedömas:

 • din delaktighet i samtal
 • ditt arbete
 • dina kunskaper om Medeltiden
 • din förmåga att använda  ord och begrepp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Aspekt 1
Du behöver bli säkrare på fakta kring medeltiden.
Du har visat att du kan en del fakta om hur det var på medeltiden
Du har visat att du kan en hel del fakta om hur det var på medeltiden.
Du har visat att du kan mycket om hur det var på medeltiden.
Ny aspekt
Du behöver bli säkrare på historiska begrepp och hur man använder dem.
Du kan historiska begrepp på ett ganska bra sätt och förstår och kan använda dem ganska bra när du studerar, diskuterar och använder historiska källor
Du kan historiska begrepp på ett bra sätt och förstår och kan använda dem när du studerar, diskuterar och använder historiska källor
Du kan och kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar, diskuterar och använder historiska källor
Ny aspekt
Du behöver bli säkrare på att delta i muntliga samtal.
Du deltar till en del i muntligta samtal om hur samhället förändras, vad människor gör och hur del lever.
Du deltar muntliga samtal om hur samhället förändras, vad människor gör och hur del lever.
Du deltar i muntliga samtal på ett bra sätt om hur samhället förändras, vad människor gör och hur del lever.
Ny aspekt
Du behöver bli säkrare på att utifrån dina kunskaper och olika källor kunna göra jämförelser samt se olika samband
Du kan utifrån dina kunskaper och olika källor göra en del jämförelser samt se vissa samband
Du kan utifrån dina kunskaper och olika källor göra jämförelser och se olika samband
Du kan utifrån dina kunskaper och olika källor göra bra jämförelser och se samband på ett bra sätt
Ny aspekt
Du behöver bli säkrare på fakta kring några historiska personer under medeltiden
Du har visat att du kan en del om några historiska personer under medeltiden
Du har visat att du kan en hel del om några historiska personer under medeltiden
Du har visat att du kan mycket om några historiska personer under medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: