Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit Matematik 1B

Skapad 2018-03-21 19:05 i Växthusets skola Uppsala
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få möta problemlösningens många delar, arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • talen 13-20
 • problemlösning
 • addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • mäta med egna mått och enheten centimeter
 • fyrhörning, triangel och cirkel
 • punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • tiotal 10, 20, 30…till 100
 • dubbelt och hälften
 • jämna och udda tal
 • ental och tiotal
 • talen 0-100

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel, träna på lärplattan samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Mera Favoritmatematik 1B vt 2016

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kapitel 1
Metod Du har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner igen siffrorna 13-20 och kan se samband mellan antal och siffra. Du kan med viss hjälp dela upp tal inom talområdet 13-20.
Du känner igen siffrorna 13-20 och kan se samband mellan antal och siffra. Du kan dela upp tal inom talområdet 13-20.
Kapitel 1
Metod Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp avläsa analog klocka, hel- och halvtimme samt vad klockan visar om en timme.
Du kan avläsa analog klocka, hel- och halvtimme samt vet vad klockan visar om en timme.
Kapitel 2
Problemlösning Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Du beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan lösa enkla problem genom att med viss hjälp hitta en passande strategi. Du kan med viss hjälp beskriva och samtala om hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler.
Du löser enkla problem genom att välja och använda passande strategier. Du beskriver och samtalar om hur du har tänkt med hjälp av konkret material, bilder och symboler.
Kapitel 2
Metod Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp använda huvudräkning eller skriftliga beräkningar med addition inom talområdet 13-20.
Du behärskar matematiska metoder som huvudräkning och skriftliga beräkningar med addition inom talområdet 13-20.
Kapitel 3
Metod Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp använda huvudräkning eller skriftliga beräkningar med subtraktion inom talområdet 13-20. Du kan med viss hjälp se sambandet mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-20 ex 3+4=7, 4+3=7, 7-3=4 och 7-4=3.
Du behärskar matematiska metoder som huvudräkning och skriftliga beräkningar med subtraktion inom talområdet 13-20. Du kan med viss hjälp se sambandet mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-20 ex 3+4=7, 4+3=7, 7-3=4 och 7-4=3.
Kapitel 4
Metod Du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultat.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan med viss hjälp göra enkla mätningar, uppskattningar och jämförelser av längder.
Du kan göra enkla mätningar, uppskattningar och jämförelser av längder.
Kapitel 4
Begrepp Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material och bilder.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner till begreppen fyrhörning, triangel, cirkel, punkt, linje, sträcka, symmetri och kan med viss hjälp beskriva deras egenskaper. .
Du kan begreppen fyrhörning, triangel, cirkel, punkt, linje, sträcka, symmetri och kan beskriva deras egenskaper.
Kapitel 5
Begrepp Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du känner till och kan med viss hjälp använda dig av begreppen: mindre än, större än, jämna och udda tal, dubbelt och hälften inom talområdet 0 till 100.
Du kan begreppen: mindre än, större än, jämna och udda tal, dubbelt och hälften inom talområdet 0 till 100 och kan använda dig av dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: