Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lo upptäcker världens väder

Skapad 2018-03-21 19:22 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Utveckla och fördjupa barnens intressen och kunskaper kring klimat och väder. Vi arbetar med att visa på samband mellan klimat, väder och naturfenomen.

Innehåll

Syfte:

 

Utveckla och fördjupa barnens intresse och kunskaper kring klimat och väder i världen. Vårt mål är att öka barnens förmåga att se samband i sin omvärld. Barnen ska få inblick och kännedom om vår världs länder med dess olika klimat, väder och naturfenomen.

Metoder

För att väcka barnens intresse tar vi hjälp av mjukisdjuret Lo som vi “hittar” utanför förskolan. I sin ryggsäck har Lo ett brev, där det står frågor till barnen om vårt land vad gäller klimat och väder. Genom samtal med barnen är vi lyhörda på vilka platser barnen är nyfikna på. “Nallen” kommer skicka vykort till barnen från olika platser i världen den reser till. Genom vykorten får vi bilder från olika platser i världen som vi får möjlighet att utforska mer. Vi lyssnar in vad barnen har för tankar och kunskaper om landet. Vart ligger landet? Hur ser det ut? Vilket klimat/väder? På Lo's lapp står det: Skicka mig vidare om ni vill vara med på min upptäcktsresa? Vi presenterar även enklare fakta och visar bilder. Vi lyssnar sen in vad barnen visar intresse för och är nyfikna på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: