Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala om budskap

Skapad 2018-03-21 19:56 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Varje dag använder du ditt tal för att kommunicera med t.ex. vänner och familj. Under det här arbetsområdet ska du därför just öva på det, att tala. Vi ska träna på hur man håller en muntlig framställning som blir intressant att lyssna på inför åhörare. Vad bör man tänka på? Innehåll den muntliga framställningen kommer att vara låttexters budskap.

Innehåll

Årskurs 5 - Tala om budskap

Arbetsområdet kommer att sträcka sig över 6 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • din förmåga att formulera dig i tal.
 • din förmåga att läsa och analysera texter.
 • din förmåga att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • sammanfatta texters innehåll.
 • tolka och föra resonemang om budskap i olika texter.
 • beskriva din upplevelse av läsningen.
 • kombinera din text med passande bilder.
 • förbereda och genomföra en muntlig framställning om en låttext.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • muntliga framställningar
 • att planera en muntlig framställning.
 • att genomföra en muntlig framställning.
 • använda stödord eller andra minnesanteckningar.
 • låttexter.
 • kamratrespons.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • titta på muntliga framställningar.
 • skriva en muntlig framställning.
 • framföra en muntlig framställning.
 • ge och ta emot kamratrespons.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • förbereder din muntliga framställning.
 • genomför din muntliga framställning.
 • samtalar i grupp.
 • tolka och resonerar kring en låttexts budskap.
 • ger och tar emot respons.

Uppgifter

 • Analysera och presentera en låttext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Tala om budskap

Du har ännu inte nått målet
E
C
A
Tolka budskap
Din förmåga att tolka och resonera kring en texts budskap.
Du tolkar och resonerar ännu inte kring texters budskap.
Du tolkar budskapet men din beskrivning är kort och otydlig. Ditt resonemang saknar någon vidare förklaring.
Du drar en slutsats kring budskapet och har ett resonemang som framgår.
Du visar klar förståelse för budskapet och har ett tydligt resonemang. Du generaliserar också din formulering av budskapet.
Läsupplevelse
Din förmåga att berätta hur du upplever din läsning.
Du berättar ännu inte om hur du upplever din läsning.
Du berättar om din läsupplevelse men du förklarar inte varför du upplever den på det viset. Du ger något exempel på om du upplevt/känt likadant, men du förklara inte här heller varför. T.ex. ”Att det va synd om Astrid. Jag har aldrig blivit mobbad men jag vet de som blir.”
Du berättar om din läsupplevelse och förklara varför du tycker på det viset. Du ger något exempel på om du upplevt/känt likadant och du förklarar varför. T.ex. ”Jag tyckte den var läskig för jag förstår hur dåligt hon mådde. När jag började på min kör kände jag ingen. Då mådde jag också dåligt.”
Du berättar om din läsupplevelse och förklara varför du tycker på det viset. I din beskrivning framkommer vilken känsla du fick när läste. Du generaliserar din upplevelse och även om du inte har varit med om något liknande kan du dra slutsatser. T.ex. ”Den var bra men jag blev arg. Astrid gjorde ju inget fel ändå blev hon mobbad. Därför är det orättvist att hon fick flytta. Det är alltid bra att säga sanningen. Annars kan de som blir mobbade inte få hjälp.”
Muntlig framställning
Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig framställning som är anpassad efter syfte och mottagare.
Du förbereder och genomför inte en muntlig framställning där du har en inledning, huvuddel och avslutning.
Du förbereder och genomför en muntlig framställning där du har en otydlig inledning, huvuddel och avslutning. Du värderar inte vilken information som är viktigast att lyfta. Du läser ditt manus innantill.
Du förbereder och genomför en muntlig framställning där du har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Du visar förståelse för att vissa delar är viktigare i din framställning och lyfter därför dessa delarna tydligt. Du pratar flytande men använder dina stödord genom hela framställningen.
Du förbereder och genomför en muntlig framställning där du har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Du visar även förståelse för syftet med de olika delarna genom att t.ex. ha en inledning som fångar åhörarna. Du visar förståelse för att vissa delar är viktigare i din framställning och lyfter därför dessa delarna tydligt. Du pratar flytande och ledigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: