Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens liv

Skapad 2018-03-21 21:03 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Du får följa tistelfjärilens larv till puppa, fjäril och sedan till ägg och åter till larv.
Grundskola 1 – 3 Biologi
Du kommer få lära dig mycket genom att få ta hand om en egen fjärilslarv i klassrummet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Lgr11

Du ska utveckla - konkretisering av syftet


Du ska kunna beskriva vad som är typiskt för en insekt och vad som skiljer insekter från andra djur.
Du ska kunna ge exempel på en eller flera näringskedjor i vår svenska natur.
Du ska vara säker på hur en fjäril utvecklas i alla stadier: ägg, larv, puppa och färdig insekt.
Du ska utveckla din förmåga att dokumentera fakta, främst i faktabilder.

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få sköta om en larv och följa hur den utvecklas. Du får studera larven och sedan fjärilen i både lupp/förstoringsglas och i mikroskop. Du får beskriva den när den förändras, både muntligt och genom att skriva i din bok. Du får se filmer och läsa faktatexter. Du får vara med i klassrumsdiskussioner där vi diskuterar det vi ser och det vi läser om. 

Kommer att bedöma/dokumentation

I din egen bok skriver du ner det du ser och upplever, Där klistrar du även in foton, arbetsblad och faktatexter.
Ditt arbete bedöms i de diskussioner och samtal du deltar i och i den dokumentation du gör. Viss dokumentation kommer ske i creaza digitalt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

Bi
En fjärilsliv

Insekter och andra djur

Du kan berätta om några av de saker som kännetecknar en insekt.
Du kan berätta om insektens olika delar och beskriva en insekts kännetecken.
Du kan berätta om insektens olika delar och beskriva en insekts kännetecken. Du kan visa på skillnader mot andra djurgrupper.
Du kan berätta om insektens olika delar och beskriva en insekts kännetecken. Du kan visa på skillnader mot andra djurgrupper. Du kan ge exempel på olika typer av insekter och berätta om hur man vet att de är insekter.

Fjärilens livscykel

Du kan beskriva någon del av en fjärils utveckling.
Du kan beskriva flera delar av fjärilens utveckling.
Du kan beskriva alla fyra stadierna i en fjärils livscykel och berätta om omvandlingen.
Du kan beskriva alla fyra stadierna i en fjärils livscykel och berätta om omvandlingen som sker. Du kan också ge exempel på andra djur som genomgår omvandling.

Näringskedjor

Du kan ge något förslag på en del i en näringskedja.
Du kan beskriva en enkel näringskedja.
Du kan beskriva en näringskedja i flera led och beskriva varför den ser ut som den gör.
Du kan ge flera olika exempel på näringskedjor och berätta om dem och förklara varför du valde dessa som exempel.

Dokumentation,faktabilder

Med stöd gör du enkla bilder och skriftliga noteringar.
Du gör enkla bilder och skriver kortfattade notiser.
Du gör bilder som innehåller vissa detaljer och du kopplar kortfattade fakta/förklaringar till.
Du gör bilder som innehåller många detaljer. Du skriver och förklarar fakta på ett utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: