Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2018-03-22 08:41 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna pedagogiska planering är att utmana varje barn i olika förmågor utifrån läroplanens riktlinjer där naturvetenskap är i fokus.

Innehåll

Strävansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågor; Undersöka, samtala, ställa frågor, nyfikenhet, leka och lära.

Objekt; Naturen, material, föremål i naturen, närmiljön, utflykter, vår ute verksamhet på gården.

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I helgrupp men även i mindre undersökande grupper.

Förberedelser:

Vi pedagoger har en medveten tanke när vi undersöker naturvetenskap. Vi låter även barnen vara med forskare och styr det som är nuläget för barnet/barngruppen.

Aktiviteter:

Promenader i närområdet där syftet är kopplat till läroplanen, planerade aktiviteter utifrån barnens nuläge och intressen, undersöka material från naturens miljö samt samtala kring barnens egna erfarenheter och tankar.

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt utforskande och sitt egna lärande. Sätta upp bilder och dokumentationer där barnen kan reflektera och samtal kring utforskandet. På checkpoint och arbetslagsmöten där pedagogerna reflekterar kring hur lärandet slagit an på barnen. Uppföljning och reflektion av den pedagogiska planeringen för naturvetenskap.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: