👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sö: Världens konflikter

Skapad 2018-03-22 09:08 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap Historia
I detta arbetsområdet kommer vi att fördjupa oss i världens olika konflikter och se vilka orsaker som ligger bakom.

Innehåll

Inledning

I detta arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika konflikter i världen, både dagsaktuella och historiska konflikter. Vi kommer också kika närmare på FN som internationellt samfund och hur deras arbete fungerar. 

Del 1: 

Arbetssätt:

- Genomgångar 

- Läsa iBook 

- arbete med deluppgifter 

Uppgifter:

- Deluppgifter tillhörande iBook 

- mindre prov för testa av FN, definitioner och begrepp 

Del 2: 

Arbetssätt:

- fördjupningsarbete i grupp om en speciell konflikt 

- redovisning i tvärgrupper muntligt - alla tar del av konflikterna 

Uppgifter:
- fördjupning kring enskild konflikt 

- förberedelse tvärgrupper 

Kunskapskrav:

Samhällskunskap: 

 • Påverka och påverkas 
 • Värdera och uttrycka ståndpunkter 
 • Mänskliga rättigheter 
 • Information och källor 

Geografi

 • Samspel mellan människa, samhälle och natur
 • Geografiska begrepp 

Historia

 • Utvecklingslinjer
 • Fortsätta utvecklingslinjer 
 • Historians användning 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9