Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Filmkunskap

Skapad 2018-03-22 09:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Filmens historia, berättarteknik och genrer. Filmanalys.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Filmens historia, berättarteknik och genrer.

Innehåll

Mål

 

Konkretiserade mål

Du skall lära dig 

-hur en film är uppbyggd

-vilka funktioner den har som "text"

-att analysera en film utifrån de begrepp vi gått igenom

Undervisning

Vi går igenom filmens historia, berättarteknik och genrer. Under tiden ser vi filmklipp för att illustrera detta samt gör en del egna filmövningar. Vi ser också en hel spelfilm och analyserar denna. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Filmanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Din förmåga att förstå och tolka filmens berättarspråk (dramaturgi, musik, bildstorlek, kameravinklar mm)
Du kan redogöra för några berättargrepp i filmen och använder dig av några filmiska begrepp för att berätta om handlingen.
Du kan redogöra för filmens uppbyggnad och ta ut några filmiska detaljer med exempel.
Du kan redogöra för filmens uppbyggnad med såväl detaljer som helhetsperspektiv. Du kan också redogöra för många filmiska berättargrepp. Hela tiden tar du exempel från den aktuella filmen.
Aspekt 2
Din förmåga att analysera, tolka och reflektera över filmens budskap personer och innehåll. Din förmåga att motivera dina åsikter.
Du kan reflektera över filmens handling och och budskap och har några tankar om detta.
Du gör en analys av innehållet och formen i filmen. Du har tankar och åsikter om din film och dess innehåll och kopplar händelser i filmen till dessa. Du resonerar kring budskapet i filmen.
Du kan utförligt redogöra för dina åsikter om filmen och dess budskap och koppla detta till händelser i filmen kombinerat med filmiska detaljer som förstärker budskapet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: