Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet, magnetism och elsäkerhet - VT2018 - Årskurs 7

Skapad 2018-03-22 11:02 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Elektricitet - något vi ofta tar för givet och inte saknar förrän det blir strömavbrott :)
Grundskola 7 – 8 Teknik Fysik
Vi ska nu under några veckor arbeta med ellära, magnetism och elsäkerhet för att förbereda oss för det arbetsområde som kommer i maj - Hållbar utveckling - där vi ska arbeta med att konstruera, bygga och koppla ihop solcellsbilar som vi sedan ska tävla med i ett skolrally :) Bedömningen är mot fysik och lite teknik. Vi börjar nästa vecka - vecka 13! Det är många brytdagar och lovdagar i denna period men arbetsområdet ska vara klart till första veckan i maj.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Förväntat resultat (mål):

Efter arbetsområdets slut förväntas du:

 • veta vad elektrisk ström är
 • förklara vad statiskt elektricitet är
 • förklara åska samt hur ett åskskydd fungerar
 • vet vad elektrisk spänning och strömstyrka är
 • känna till enheterna för ström och spänning
 • kunna förklara vad som menas med sluten krets, elektrisk ledare, resistans och isolator
 • Förklara seriekoppling och parallellkoppling av batterier och glödlampor.
 • kunna rita enkla kopplingsscheman
 • känna till hur två magneter påverkar varandra
 • veta hur en kompass fungerar
 • veta att elektrisk ström skapar magnetfält
 • kunna förklara skillnaden mellan en permanent magnet och en elektromagnet
 • veta i vilka enheter man mäter elektrisk effekt och energi
 • veta vad som menas med induktion
 • veta vad en generator används till
 • veta vad en transformator är
 • veta varför man använder säkringar
 • känna till hur man använder elektricitet och elektriska apparater på ett säkert sätt
 • ha kunskap om hur de svenska energibehovet ser ut idag, vart vi får vår energi ifrån  och hur behovet av energi har utvecklats med tiden.
 • Fördelar och nackdelar med olika sätt att få energi på
 • Energins flöde genom universum, solsystemet och jorden.
 • veta något om vad de gör inne på ABB samt hur företaget ABB utvecklats från början.

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
 • Laborationer
 • Film

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att resonera både skriftligt och muntligt under arbetet
 • genomföra laboration

Prov - sista veckan!

Bedömning enligt matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: