Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-03-22 11:20 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Samhällskunskap
Alla i samhället måste rätta sig efter lagar, regler och normer för att vår omgivning ska fungera så bra som möjligt. Vad gäller, vilka regler måste jag rätta mig efter? Vem kommer på våra lagar, regler och normer. Vi kommer även att prata om olika typer av brott och dess följder. Likaså om hur det det fungerar i en rättegång

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förstå skillnad mellan lagar, regler och normer samt att kunna ge exempel på dessa
 • Förstå vad som händer under en rättegång
 • Kunna förklara följande personers uppgifter i en rättegång: domare, nämndeman, åklagare, vittne, försvarare
 • Förstå dina rättigheter och skyldigheter nu och när du blir vuxen
 • Känna till några påföljder  som finns i Sverige

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • Inlämningsuppgift - ett aktuellt brott
 • En skrivuppgift som berör från brott till straff
 • Grupparbete och muntlig redovisning
 • Begrepp - läxförhör

 

Undervisning och arbetsformer

 • Film/genomgångar
 • Gruppdiskussioner kring olika uppgifter och redovisning/inlämning
 • Inlämningsuppgift om hur det går till i tingsrätten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: