Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-03-22 11:35 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Hur levde vikingarna? Hur såg det ut i Sverige under den här tiden? Vad trodde vikingarna på? Vilka myter finns det om vikingarna? Det är några av frågorna du kommer att få svar på under detta arbetsområde!

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa, diskutera och arbeta med tidsepoken Vikingatiden. Till en början kommer vi repetera forntiden innan vi tar oss fram till vikingatiden. Vi kommer fördjupa våra kunskaper genom att kolla på filmer, göra grupparbeten och gå på museum. Vidare kommer vi arbeta mycket med diskussionsuppgifter och egen forskning. 

 mål:

 • Du vet hur människorna levde under Vikingatiden.
 • Du vet något om hur Vikingatiden har påverkat den tid vi lever i idag.
 • Du använder de begrepp som hör till Vikingatiden på rätt sätt.
 • Du kan berätta om några av de källor som finns som berättar för oss om Vikingatiden.
 • Du kan berätta om asatron och även ge exempel på hur vi kan se spår av den även idag.
 • Du kan berätta om likheter och skillnader mellan Vikingatiden och övriga forntiden.
 • Du kan förklarar hur de samhällsförändringar som skedde under vikingatiden påverkade människorna.

För högre nivå: 

 • Du kan dra liknelser och visa på skillnader mellan hur de levde på vikingatiden och hur vi människor lever idag. 
 • Du förklarar och diskuterar kring de spår vi kan se av vikingatiden i dagens samhälle. .
 • Du kan förklara skillnader i levnadsvillkor mellan kvinnor, barn och män.
 • Du kan dra jämförelser mellan kvinnan och flickors roll under vikingatiden och hur det sett ut historiskt och idag. 

Så här kommer arbetet att bedömas:

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett förhör där eleverna får chansen att visa sina kunskaper. Eleverna kommer också få visa sina kunskaper genom att göra egna flipgrids. Dessutom kommer jag titta på hur aktiva eleverna är i det dagliga lektionsarbetet och i diskussionsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
grundläggande kunskaper om vikingatiden
Du har grundläggande kunskaper om hur människorna levde under vikingatiden.
Du har goda kunskaper om hur människorna levde under vikingatiden. Du kan förklara skillnader mellan hur kvinnor, barn och män hade det under vikingatiden.
Samhällsförändringar och livsvillkor
Du vet några orsaker till de samhällsförändringar och människornas livsvillkor som skedde under Vikingatiden.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsakerna till de samhällsförändringar och människornas livsvillkor som skedde under Vikingatiden och vilka konsekvenser det fick.
Kulturmölten
Du kan förklara vilka samband det finns mellan Vikingatiden och övriga forntiden.
Du kan beskriva utvecklade samband mellan Vikingatiden och övriga forntiden och se hur saker och ting har utvecklats när det gäller möten med andra länder/kulturer, levnadsvillkor och hur människor har flyttat.
Påverkan
Du kan ge några exempel på hur historien har påverkat den tid vi lever i idag.
Du kan ge exempel på hur historien har påverkat den tid vi lever i idag. Du kan se likheter och skillnader mellan vikingatiden och den tid vi lever idag.
Asatron
Du kan berätta om några av de grundläggande dragen i asatron.
Du kan berätta om några av dragen i asatron och även ge exempel på hur dagens samhälle påverkats av asatron och hur man kan se spår av den idag.
Kvinnans roll
Du vet vad kvinnor och flickor hade för roll i samhället under vikingatiden.
Du kan dra liknelser och jämförelser mellan kvinnan och flickornas roll under vikingatiden med deras status och roll idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: