Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 7: Fashion & Looks (2018)

Skapad 2018-03-22 11:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Engelska
"We sometimes encounter people, even perfect strangers, who begin to interest us at first sight, somehow suddenly, all at once, before a word has been spoken." - Fyodor Dostoevsky Vilken betydelse har utseende och mode? Bedömer vi andra människor på samma sätt, eller kan utseendet påverka oss?

Innehåll

Konkretiserade mål

Målen med det här området är att träna sig på att läsa, skriva och samtala om utseende och mode.

Läsförståelse: tränas genom läsning av texter i läroboken och på internet i samband med informationssökandet. Dessutom tränas läsförståelsen löpande genom sidan ReadTheory.org

Skriftlig förmåga: tränas genom att skriva och lämna in en kort beskrivande text.

Muntlig förmåga: tränas genom att förbereda och genomföra en kort muntlig gruppdiskussion om utseende.

Undervisningen

Under ett par veckor arbetar vi i klassen med texter och övningar i läroboken som behandlar mode och utseende. Därtill kommer ett mindre grupparbete då eleverna ska ha förberett sig i gruppen på att samtala och diskutera olika aspekter runt mode och utseende. Här ska de försöka ta olika sidor och se saker ur olika perspektiv. Under tiden som grupperna genomför sina diskussioner, skriver de övriga på sin uppsats, eller arbetar med förberedelserna inför diskussionen.

Bedömning

Bedömningen sker vid olika tillfällen under temats gång.

Läsförståelse: Läsförståelsetest på lektionstid

Skriftlig uppgift: Inlämning av uppsats

Muntlig förmåga: Vid diskussionstillfället

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
English 7: Fashion & Looks

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
VAD du förstår och HUR du visar att du förstått det.
- huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer - kan översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
- huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer - kan välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
- både helhet och detaljer - kan välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll
Skriftlig förmåga
Hur du formulerar dig i skrift.
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
- relativt varierat, tydligt och sammanhängande. - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig förmåga
Hur du uttrycker dig muntligt
enkelt och begripligt .
tydligt och med visst flyt.
tydligt och med flyt.
Muntlig förmåga
Hur du kan diskutera och jämföra
Du diskuterar översiktligt. Du gör enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt. Du gör välutvecklade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat. Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: