👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2018-03-22 13:12 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 8 Historia
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med ämnet historia. Syftet med arbetet är att du ska få en uppfattning om den historiska utvecklingen innan, under och efter den amerikanska och franska revolutionen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Till exempel...

 • Placera några viktiga händelser kronologiskt på tidslinje
 • Känna till några av de viktigaste personerna under tidsperioden
 • Förklara varför revolutionerna bröt ut
 • Förklara konsekvenser av revolutionerna.

 Så här ska vi arbeta...

Undervisningen kommer att bestå av lektionsgenomgångar, informationssökning, begreppsförståelse, frågor och diskussioner. Du kommer att använda dig av läromedlet Digilär.se och PowerPoint för läsning av text, plus andra källor. Se classroom för mer information. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • använder historiska begrepp
 • har kunskaper om förhållanden och skeenden
 • resonerar om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
 • har kunskaper om hur människors levnadsvillkor påverkades av de två revolutionerna