Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster åk 7 2018

Skapad 2018-03-22 13:23 i Ljungviksskolan Lerum
Matematik åk 7
Grundskola 7 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Undervisningen i algebra

 • Genomgångar av olika metoder och strategier för att hantera tal, algebra och mönster.
 • Delta i samtal kring hur algebra, mönster och ekvationer är uppbyggt.
 • Ges möjlighet att träna på att föra matematiska resonemang om algebra, mönster och problemlösning.
 • Träna på att enskilt lösa rutinuppgifter.
 • Träna på att använda begrepp.
 • Lösa problem i grupp och diskutera lösningsstrategier.

Redovining och Bedömning

Du redovisar dina kunskaper muntlig vid problemlösning, samt skriftligt. Momentet avslutas med ett prov på algebra och mönster. Bedömning sker enligt förmågorna och det centrala innehållet i den blå matrisen under kunskaper i Unikum.

Lycka till / Åsa  :-)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: