Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt VT-18 7f1

Skapad 2018-03-22 13:51 i Torpskolan Lerum
En spännande resa i argumentens och lagens värld.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer att jobba med Lag & Rätt för att lära oss grunderna i hur det svenska rättssystemet fungerar

Innehåll

 

Arbetsuppgift

Vi kommer att läsa om lag & rätt med fokus på det svenska rättsväsendet.

Examination kommer att ske genom ett skriftligt prov där du kommer bedömas enligt matrisen nedan samt ev. läxförhör.

Ni ska också spela in en film som skildrar ett brott och hur detta brott behandlas i rättssalen. Filmen kommer bedömas utifrån E-nivån i det kunskapskrav som heter Samband och strukturer.

Det material du ska träna på till provet är dels lektionsanteckningar och dels de stenciler som delas ut under arbetets gång.

Prov 15/5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och rätt

Samhällskunskap

Betygsnivå E
Betygsnivå C
Betygnivå A
Samband strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang påverkan
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera och uttrycka ståndpunkt
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och till relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: