Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokomslag

Skapad 2018-03-22 14:03 i Vistaskolan Huddinge
I Projekt Bokomslag, som är ett samarbete med Svenska, får eleven prova på två olika bildyrken; fotograf och grafisk formgivare. Uppgiften är att göra ett bokomslag till en text som eleven har arbetat med i Svenska. Undervisningspaketet omfattar alla Förmågor, stora delar av det Centrala innehållet samt alla Kunskapskrav.
Grundskola 8 Bild Svenska som andraspråk Svenska
I Projekt Bokomslag, som är ett samarbete med Svenska, får eleven prova på två olika bildyrken; fotograf och grafisk formgivare. Uppgiften är att göra ett bokomslag till en text som eleven har arbetat med i Svenska. Undervisningspaketet omfattar alla Förmågor, stora delar av det Centrala innehållet samt alla Kunskapskrav.

Innehåll

Syftet är att eleven ska lära sig några grunder inom flera digitala tekniker; foto, bildbearbetning och bildspel samt att skapa ett bokomslag med ett tydligt budskap.

Syftet är också att eleven ska öva på att presentera sitt arbete och att reflektera och analysera under arbetsprocessen. Uppgiften innehåller flera moment, eleven ska:

1. Fotografera till bokomslaget

2. Diskutera etik och moral kring foton

3. Designa bokomslaget i Photoshop

4. Presentera projektet i Powerpoint

 

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Syftet med uppgiften är att eleven ska lära sig grunder inom några digitala tekniker; foto, bildbearbetning och bildspel samt att skapa ett bokomslag med ett tydligt budskap. Syftet är också att eleven ska öva på att presentera sitt arbete och att reflektera och analysera under arbetsprocessen. I uppgiften har eleven möjlighet att utveckla alla förmågorna.

 

I uppgiften behandlas centralt innehåll inom:

 

Bildframställning

• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter,

åsikter och upplevelser.

• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande.

• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

• Presentationer av eget bildskapande.

• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet

och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan

användas i bildskapande arbete.

• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användasför bestämda

syften.

 

Bildanalys

• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa

perspektiv kan utformas och framställas.

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Sv Bl SvA
Bokomslag

E
C
A
Skapa
bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andrauppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Analysera
historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Kommunicera
med bilder för att uttrycka budskap,
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: