Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges minoritetsspråk

Skapad 2018-03-22 14:46 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Detta arbetsområde behandlar de fem minoritetsspråken vi har i Sverige.
Grundskola 5 Svenska
Vet du vad ett minoritetsspråk är? Det finns tusentals människor som pratar andra språk än svenska i Sverige. Alla barn i skolan har också rätt att få undervisning i skolan på dessa språk. I Sverige har vi fem stycken officiella minoritetsspråk; Romani, Mieänkieli, Jiddisch, Finska och Samiska.

Innehåll

Vad ska vi lära oss, varför just detta?

Ni ska få lära er vad ett minoritetsspråk är samt vilka fem nationella minoritetsspråken som finns i Sverige. Ni ska lära er detta eftersom det är en del av det centrala innehållet samt kunskapskraven i svenska åk 6, Lgr 11. Det kan också vara bra att vara medveten om att det i Sverige finns människor som pratar andra språk än svenska och som dessutom har rätt att till exempel få undervisning i dessa språk.

Hur ska vi lära oss detta?

·       Se PowerPoint presentation om de olika språken

·       Vi kommer att se filmer

·       Läsa texter

·       Diskutera

·       Söka fakta om de olika språken

·       Delge varandra information om språken

Vad kommer att bedömas?

·       Utifrån hur du söker din fakta, din källkritik vid sökningar på internet.

·       Din förmåga att arbeta i grupp

·       Din förmåga att muntligt presentera en uppgift

Hur får du visa vad du kan?

 

Du får visa vad du kan när ni arbetar i grupper med att gemensamt leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda. Sedan får du i den muntliga redovisningen visa att du kan redovisa inför en grupp och där visa dina kunskaper om ämnet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: