Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, Att vara Lika - Unika

Skapad 2018-03-22 15:37 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Idrott och hälsa Biologi Bild Religionskunskap Svenska
Med hjälp av nya ord och begrepp ska vi utveckla vårt språk i samtal med varandra i frågor som rör livet. Vi diskuterar och arbetar med frågor som t.ex. pubertet, sexualitet, kärlek, utanförskap, jämlikhet och självbild.

Innehåll

Beskrivning

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Lgr 11 - kap 1 & 2

Kunskaper och förmågor

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Så här arbetar vi

Vi arbetar med faktatexter i form av både analoga och digitala läromedel.
Genomgångar, värderingsövningar och moraliska dilemman.
Ord och begrepp
Ser filmer.
Träna förmågorna att diskutera, resonera, analysera och reflektera.                                      

 

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Vi arbetar och uppmärksammar arbetet med att se alla elever i arbetet - alla ska komma till tals och respekteras.
Vi arbetar i mixade grupper.
Kraven/bedömningarna som ställs och förväntas ska vara detsamma  för varje individ.

Detta ska bedömas

Bild
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Biologi
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan relatera till några samband i människokroppen med underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet.

Idrott
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Religion
Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt.

Se respektive ämnesmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: