Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 8: Vive les vacances!

Skapad 2018-03-22 15:39 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vad har du gjort på lovet? Vad gjorde du i helgen? I detta arbetsområde arbetar vi med temat lov och semester, och du lär du dig även att använda dåtid (passé composé) på franska.

Innehåll

I det här arbetsområdet (Bon voyage 3: kapitel 9, Vive les vacances!):

- får du läsa, skriva och prata om semester och lov

- får du lära dig om hur man använder dåtidstempuset passé composé

 

 Som slutuppgift får du berätta om en helg i Paris, både skriftligt och muntligt med hjälp av PhotoStory.

 

 

Kunskapskrav för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Skriva : text om din resa

Tala: muntlig presentation

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

 

Detta betyder:

Du kan skriva en enkel text på franska. Du uttrycker dig ganska bra. Du kan till viss del använda passé composé. Det går att förstå din text.

Du kan berätta enkelt på franska om din resa till Paris. Det går att förstå vad du säger men du behöver träna vidare på grammatik och uttal.

Du kan skriva en enkel och ganska tydlig text. Du uttrycker dig bra. Du använder oftast passé composé på rätt sätt. Du försöker få din text att hänga ihop med ord som ”och”, ”men”, ”därför” osv.

Du kan berätta enkelt och ganska tydligt om din resa till Paris.  Du försöker utveckla och binda ihop det du säger. Du talar för det mesta med korrekt uttal och korrekt grammatik så att man lätt förstår vad du säger, men du har lite att träna på.

Du kan skriva en enkel text på franska som inte innehåller så många fel. Din text har lite mer innehåll och du uttrycker dig mycket bra. Du kan använda passé composé. Det du skriver hänger ihop i en bra ordning.

Du kan berätta om din resa till Paris med flera meningar på franska. Du utvecklar och binder ihop det du säger. Du talar med korrekt uttal och grammatik så att man lätt förstår vad du säger.

Hur du använder www.parisinfo.com

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Detta betyder:

Du kan hitta och välja fakta om vad man kan se och göra i Paris, samt redovisa denna ganska tydligt och med en del egna ord.

Du kan hitta och välja relevant fakta om vad man kan se och göra i Paris, samt redovisa denna ganska tydligt med egna ord.

Du kan hitta och välja relevant fakta om vad man kan se och göra i Paris, samt redovisa denna tydligt med egna ord.

Realia – dina kunskaper om Paris

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Detta betyder:

Du kan berätta något om vad man kan se och göra i Paris samt vad du tyckte om det.

Du kan berätta något om vad man kan se och göra i Paris samt vad du tyckte om det.

Du kan berätta om flera saker och/eller mer översiktligt om vad man kan se och göra i Paris samt vad du tyckte om det.

Uppgifter

  • Mon week-end à Paris - skriftlig uppgift

  • Mon week-end à Paris - muntlig presentation

  • Mon week-end à Paris - skriftlig uppgift

  • Mon week-end à Paris - muntlig presentation

  • Mon week-end à Paris - text

  • Mon week-end à Paris - muntlig presentation

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda material i egen produktion
Använda internetkälla: www.infoparis.com
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriva
Text
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Muntligt presentation
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Målspråket i världen
Berätta om Paris
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: