Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karma, vad är det? Hinduism och buddhism under lupp

Skapad 2018-03-22 15:55 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering ht 13
Grundskola 8
Du kommer att få möta två religioner som har mycket gemensamt men även mycket som skiljer dem åt. Om Hinduismen är polyteistisk är då buddhismen ateistisk? Betyder karma samma sak för de två religionerna? Hur ser dessa religioner på liv och död? Allt detta och mycket mer ska vi ta reda på.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska få utveckla din förmåga att

  • granska religioner och olika tolkningar och bruk inom dessa religioner
  • granska hur religioner påverkar och påverkas av samhället
  • att söka information om religioner och värdera källors relevans och trovärdighet

Hur ska vi lära oss detta?

Vi börjar med hinduismen som är den äldsta av dessa två religioner och fortsätter med buddhismen

vi kommer att

  • ha flippade läxor 
  • arbeta med begreppen i mindre grupper 
  • jobba med samma övergripande uppgifter inom båda religionerna 
  • se korta filmer 
  • diskutera religion och samhälle, frihet och ansvar och vad en "god" människa är m.m.
  • använda sambandskort

Vad kommer att bedömas?

De flippade läxorna med uppgifter

Diskussioner och samtal både i grupp och individuellt

Prov v. 20 utifrån de övergripande punkterna:   

    Några viktiga riter i de båda religionerna   

    Hur uppfattas tiden?   

    Högtider inom religionerna   

    Hur började det hela?

    Kastsystemet

    Dalai Lama och Mahatma Gandhi

    Heliga platser och urkunder 

    Centrala tankar (Grundtankar, hur tänker man om livet om Gud/Gudar?)

    Levnadsregler/grundregler för hur man ska leva

    Hur påverkar religionerna samhället och vice versa?

    Ämnesbegrepp

 

     Språkliga mål

- träna på att använda ämnesrelaterade begrepp 

- träna kommunikation (muntlig kommunikation i diskussioner och samtal)

- träna på att resonera i flera steg och uttrycka åsikter grundade på fakta 

- träna på att förvandla talspråk till ämnesspråk (med relevanta begrepp)

 

Matriser

Karma, vad är det? Hinduism och Buddhism under lupp

På väg mot
E
C
A
Kunskaper om religionerna
Du behöver utveckla dina baskunskaper om religionerna (tankegångar, skrifter, handlingar, uttryck osv)
Du har baskunskaper om religionerna (tankegångar, skrifter, handlingar, uttryck osv)
Du har goda kunskaper om religionerna (tankegångar, skrifter, handlingar, uttryck osv)
Du har mycket goda kunskaper om religionerna (tankegångar, skrifter, handlingar, uttryck osv)
Jämförelser inom och mellan religionerna
Du behöver utveckla din förmåga att resonera om likheter och skillnader
Du kan på ett enkelt sätt resonera om likheter och skillnader
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om likheter och skillnader
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om likheter och skillnader
Religion och samhälle påverkar varandra
Du behöver utveckla din förmåga diskutera hur religion och samhälle påverkar varandra
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur religion och samhälle påverkar varandra
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur religion och samhälle påverkar varandra
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur religion och samhälle påverkar varandra
Livsfrågor och identitet
Du behöver utveckla din förmåga att diskutera livsfrågor och hur identitet kan kopplas till religion/livsåskådningar på ett sätt så att det för resonemanget framåt
Du kan på ett enkelt sätt diskutera livsfrågor och hur identitet kan kopplas till religion/livsåskådning på ett sätt så att det till viss del för resonemanget framåt.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera livsfrågor och hur identitet kan kopplas till religion/livsåskådning på ett sätt så att det för resonemanget framåt.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera livsfrågor och hur identitet kan kopplas till religion/livsåskådning på ett sätt så att det för resonemanget framåt.
Söka information och använda olika typer av källor och använda källkritik
Du behöver träna på att söka information om religionerna och använda olika källor på ett enkelt sätt och visa att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källornas relevans.
Du kan söka information om religionerna och använder olika källor på ett enkelt sätt och du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen och källornas relevans.
Du kan söka information om religionerna och använder olika källor på ett utvecklat sätt och du kan föra utvecklade och och relativt väl underbyggda resonemang om informationen och källornas relevans.
Du kan söka information om religionerna och använder olika källor på ett välutvecklat sätt och du kan föra välutvecklade och och väl underbyggda resonemang om informationen och källornas relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: