👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och anpassningar i naturen

Skapad 2018-03-22 19:20 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur har livet utvecklats på jorden? Vem var Charles Darwin och vad är evolution? Hur anpassar djur sig till sina livsmiljöer?

Innehåll

 

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå från:

procedurförmåga - samla och strukturera information

begreppslig förmåga - förstå och använda begrepp inom biologin

kommunikativ förmåga - resonera och redovisa om frågor som rör livets utveckling, anpassningar, ekologi,

analysförmåga - reflektera över människans påverkan av naturen 
                           

                                   

Så här kommer vi att arbeta:

- Läsa texter och samtala om innehållet, så att begreppen förklaras

- Arbeta i Aktivitetsboken.
- Se filmer och anteckna
- Eget arbete om en naturtyper och djur som lever där.
- Söka och sammanställa information.

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Se matris

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kunskapskraven för arbetsområdet

Påväg mot E
E
C
A
Använda information
(Procedurförmåga)
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beskriva samband och begrepp
(Begreppslig förmåga)
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Människan som en del av naturen
(Analysförmåga)
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Livets utveckling
Evolutionen
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.