Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål italienska Fsk åk. 1-3

Skapad 2018-03-22 23:46 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Nyckelordet i den här årskursen är "Skolan". Skolan som inte är bara en byggnad utan också en kunskapsmedel genom den kan barn lära sig nya saker och utveckla språket. Vi kommer att jobba med alfabetet och tolkningen av enkla texter såväl som att att skriva korta meningar och berättelser. Vi ska träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Digitala verktyg, sånger och spel som huvudstöd.

Innehåll

 Syfte

 Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

 Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga 

 att samtala och berätta om upplevelser och händelser;

 att läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag;

 att återberätta textens innehåll som du har läst eller hört;

 att skriva bokstäver, ord, meningar och kortare berättelse, brev eller redogörelser så att man kan förstå;

 att namnge årstider, månader och veckodagarna såväl som färgerna och beskriva vad som finns i klassrummet.

 Vi kommer att jobba

 Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker och barnböcker och skapa diskussion om det vi läst.
 Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser för att öka ordförrådet.
 Vi kommer då och då att översätta enkla texter från italienska till svenska och tvärtom. 
 Vi kommer att titta på filmer och göra några roliga aktiviteter då och då.

 Vi kommer att använda digitala verktyg (kahoot/puppetPals) då och då. 

 

 Arbetsformer och material

 Arbetsformer: 

 • individuellt arbete och grupparbete;
 • sånger;
 • lyssna på dikter med musik;
 • högläsning av barnböcker;
 • muntligt berättelse/beskrivningar/diskussion;
 • skrivarbete, i arbetsböcker anpassade till nivå. 

 Material:

 arbetsböcker: "A come... a scuola insieme 1- 2 Letture / Metodo"- Pearson eBook.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: